Sökning: "event resultat"

Visar resultat 1 - 5 av 718 uppsatser innehållade orden event resultat.

 1. 1. Att ge stöd till barn som far illa : En litteraturöversikt om erfarenheter hos sjuksköterskor inom barnhälsa

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anne Honkonen; Mikaela Seljemo; [2024]
  Nyckelord :Child abuse; child health nurse; maltreatment; neglect; support; Barnhälsovårdssjuksköterska; barnmisshandel; försummelse; misshandel; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: En viktig uppgift för sjuksköterskor inom barnhälsovården är att stödja och följa upp barn mellan 0–5 år gällande hälsa, utveckling och uppväxtmiljö. Barnhälsovården ska förebygga ohälsa hos barn och tidigt uppmärksamma förekomst av problem och sätta in åtgärder för dessa, samt att ge stöd vid förekomst av våld i familjer. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av samverkan i team inom akut- och primärvård : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lina Starby; Petra Nordh Ås; [2024]
  Nyckelord :nurse perspective; nursing; safety; team collaboration; omvårdnad; sjuksköterskans perspektiv; säkerhet; teamsamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid brist på vårdpersonal så kan teamsamverkan motverka de negativa konsekvenserna som bristen medför. Team inom sjukvården inkluderar flertalet professioner för att kunna ge patienter optimal och säker vård. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av samverkan i team inom akut- och primärvård. LÄS MER

 3. 3. Bemötande av anhöriga i samband med oväntade dödsfall : Ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kajsa Sjökvist; Elin Johansson; [2024]
  Nyckelord :General literature review; relatives; encounter; the nurse unexpected deaths; Allmän litteraturöversikt; anhöriga; bemötande; oväntade dödsfall sjuksköterskan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bemötandet är en del av sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskans bemötande påverkar patientens och anhörigas syn på sjukvården. Vid oväntade dödsfall blir ofta situationen komplex. Anhöriga beskriver att de ofta känner sig bortglömda inom sjukvården och att sjuksköterskornas bemötande kan leda till ett onödigt lidande. LÄS MER

 4. 4. Människors erfarenheter av att överleva ett hjärtstopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Nicolin Hammarbäck; Paula Rahkonen; [2024]
  Nyckelord :Experiences; Heart Arrest; Literature Review; Survivors; Erfarenheter; Hjärtstopp; Litteraturöversikt; Överlevare;

  Sammanfattning : Introduction: Every year 13 000 people suffer from a sudden cardiac arrest in Sweden. When a sudden cardiac arrest occurs the heart malfunctions and the blood-flow to the body's organs is disrupted. This is a life threatening condition that demands early discovery and treatment. LÄS MER

 5. 5. Bemötande av anhöriga i samband med dödsfall : En allmän litteraturöversikt ur ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Freja Grainger Staflin; Daniella Fornemyr; [2024]
  Nyckelord :Death; encounter; family-focused care; general literature review; nurses; relatives; Allmän litteraturöversikt; anhöriga; bemötande; dödsfall; familjefokuserad omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: I sjuksköterskors omvårdnad och ansvar ingår det att stödja anhöriga i individuella sorgeprocesser vid dödsfall. Enligt riktlinjer ska sjuksköterskor leda omvårdnadsarbete i samverkan med anhöriga. Däremot beskriver anhöriga i tidigare forskning att de upplever bristande bemötande från sjuksköterskor. LÄS MER