Sökning: "examensarbete fastigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden examensarbete fastigheter.

 1. 1. BIM i offentlig fastighetsförvaltning : En fallstudie om informationsbehov, nuvarande arbetsprocesser och CoClass

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Rickard Bengtsson; [2022]
  Nyckelord :BIM; Facility Management; Information Needs; Current Working Processes; CoClass; BIM; fastighetsförvaltning; informationsbehov; nuvarande arbetsprocesser; CoClass;

  Sammanfattning : Skapande och användande av byggnadsinformationsmodeller (BIM) har fått ökat intresse från byggbranschen på grund av dess förmåga att lagra och hantera information. Med detta ökade intresse har även nya användningsområden utvecklats, bland annat tillämpning inom fastighetsförvaltning. LÄS MER

 2. 2. Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Dahlberg; Fabian Halvardsson; Felix Persson; [2022]
  Nyckelord :Relationsinriktad kreditgivning; transaktionsinriktad kredigivning; kreditbedömning; affärsrelationer; banker; fastighetsbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen Seminariedatum: 3 juni 2022. Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 4. 4. Optimering av underhållssystem för luftkvalitet i Hamreskolan

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Maryam Askar; Davide Svärdelid Fichera; [2022]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; SCADA; Air Quality; Indoor Air Quality; Optimization; Industry 4.0; Smart City; Artificial Intelligence AI ; Machine Learning ML ; Wireless Sensors; Cloud Storage; Cloud Computing; Edge Computing; Cyber Security; EAM system; CMMS system.; Internet of Things IoT ; SCADA; Luftkvalitet; Inomhus luftkvalitet; Optimering; Industri 4.0; Smart City; Artificiell intelligens AI ; Machine Learning ML ; Trådlösa givare; Cloud Storage; Cloud Computing; Edge Computing; Cybersäkerhet; EAM-system; CMMS-system.;

  Sammanfattning : Teknik och fastighetsförvaltningen är en förvaltning inom Västerås stad som ansvarar för byggandet av Västerås stad. Förvaltningen är intresserad av att få en bredare kunskap om optimering av underhållssystem för luftkvalitet och hur det skulle leda till energibesparing. LÄS MER

 5. 5. Miljonprogrammet i förändring

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Henrietta Munter; [2022]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; Husby; Återbruk; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker hur man som arkitekt kan arbeta med förändring i miljonprogramsområden. Detta är ett högst relevant ämne då många av dessa områden står inför omfattande underhållsarbeten de kommande åren. LÄS MER