Sökning: "explicit instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden explicit instruction.

 1. 1. Do I Teach What I Preach? A study on teachers’ beliefs and classroom practise for reading and reading strategies

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :David Jansson; [2020]
  Nyckelord :explicit instruction; metacognitive awareness; reading; reading comprehension; reading strategies; socio-economic background; EFL ESL; teacher beliefs;

  Sammanfattning : To operate in our modern society an individual need to possess a well-rounded reading ability, and to know of and use reading strategies is crucial for learners to develop this ability. The present study sets out to explore the beliefs of Swedish English teachers regarding the significance of reading and reading strategies. LÄS MER

 2. 2. En interventionsstudie i subtraktion inom talområdet 0 - 20 utifrån explicit undervisning. : Effekter av undervisning i huvudräkningsstrategier inom RtI nivå 1 för elever i årskurs sex.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Angelika Bergnér; Tove Almkvist; [2020]
  Nyckelord :Matematik; Grundläggande aritmetik; Intervention; RtI; Response to Intervention; Explicit undervisning; CRA;

  Sammanfattning : Grundläggande kunskaper i aritmetik är centralt inom matematiken och effektiva strategier samt kontinuerlig övning gynnar alla elever. Arbetet syftade till att utforma och pröva om en helklassintervention, RtI nivå ett, inom grundläggande aritmetik gav effekt. LÄS MER

 3. 3. A pedagogical waste of time or a vital necessity : A qualitative study investigating teacher attitudes toward explicit grammar instruction in L2 learners

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Olof Unge; [2020]
  Nyckelord :Explicit grammar instruction; form-versus-form; form-versus-forms; high school education; qualitative study; SLA; Swedish national agency; ESL EFL;

  Sammanfattning : The topic of explicit grammar instruction has been and still is debated within the SLA (second language acquisition) discourse community in terms of efficacy and place within second language education (Ellis, 2014, Norris & Ortega, 2000). A vast amount of international research has been conducted and has found positive evidence for explicit grammar instruction in L2 classrooms; however, on a national level, while available for the subject of Swedish, the amount of established research about explicit grammar instruction in English classrooms is scarce. LÄS MER

 4. 4. Why not "English only"? : Patterns of code-switching between Swedish and English in Swedish upper secondary EFL education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Johan Vestin; [2019]
  Nyckelord :code-switching; EFL Teaching; Equivalence; Reiteration; Socializing; Metalanguage; L2 Avoidance; Floor-holding;

  Sammanfattning : English education in Sweden tends to be viewed as a second language, rather than a foreign language. Therefore, it is generally expected that instruction is performed, and content is taught in English. However, previous research shows that English is generally not the sole language used, even in classrooms with explicit “English only” policies. LÄS MER

 5. 5. "Räkna i boken" : En kvalitativ läromedelsanalys som undersöker möjligheten för lärare att uppnå differentieringsuppdraget med hjälp av läroboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen; Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lina Carstensen; Linda Meyner; [2019]
  Nyckelord :mathematical difficulties; upper secondary school; textbook analysis; instructional strategies; matematiksvårigheter; gymnasiet; läromedelsanalys; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Det här produktionsarbetet undersöker hur enligt tidigare forskning erkända differentierade strategier återfinns i  läroböcker som används i kursen Matematik 2b, en kurs där en stor andel elever får underkänt betyg. Många lärare  utgår från lärobokens uppbyggnad när de utformar sin matematikundervisning vilket lägger stor vikt vid hur läroboken  är utformad. LÄS MER