Sökning: "fängelseklienter"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet fängelseklienter.

 1. 1. HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE UR KRIMINALVÅRDARES PERSPEKTIV : En kvalitativ studie om yrkesverksammas upplevelser av hälsoarbete i relation till deras syn på fängelseklienterna

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Julia Naimhed; [2020]
  Nyckelord :kriminalitet; kriminalvård; fängelseklienter; stämplingsteorin; hälsofrämjande arbete; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en förståelse för vilka uppfattningar och erfarenheter yrkesverksamma inom Kriminalvården har av hälsofrämjande arbete, i relation till deras syn på fängelseklienterna. Studien utfördes med hjälp utav kvalitativa intervjuer med fem respondenter inom urvalsgruppen (tre frivårdsinspektörer och två kriminalvårdare). LÄS MER

 2. 2. ”Idag ska jag säga att jag är arg. Och att jag saknar honom..." : En studie i hanteringen av kontakten och det emotionella mötet mellan frihetsberövade föräldrar och deras barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Zalli Nilsson; Maria Edenquist; [2009]
  Nyckelord :Barn- föräldraperspektiv; barnperspektiv; Fängelse anstalt; frihetsberövad förälder; barnets påverkan; kontakt; mötet;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur kontakten mellan barn och föräldrar ser ut, när föräldern sitter i fängelse. Efter en diskussion med de tilltänkta informanterna var det tydligt att det finns en problematik inom detta ämne. LÄS MER