Sökning: "förändring av kursplan i ämnet musik"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förändring av kursplan i ämnet musik.

 1. 1. En förändrad musikundervisning - En kvalitativ studie om hur pedagoger resonerar kring musikundervisningen i skolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sara Westerberg; [2017-12-18]
  Nyckelord :Musiklärare; Musiklärares känslomässiga reaktioner; musiklärares hantering; musikundervisning; förändring av kursplan i ämnet musik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur lärare resonerar kring de förändringar som skett inom musikundervisningen i grundskolan vilket även innefattar lärarnas reaktioner samt hantering och anpassning. För att få en inblick i lärarnas vardag användes metoden intervju med urvalet av fyra respondenter som valdes ut slumpmässigt. LÄS MER

 2. 2. Religionskunskap i förändring : En komparativ studie av nuvarande och framtida kursplan i religionskunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Per Svensson; [2011]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; LGR 11; LPO 94; Religionskunskap; styrdokument; grundskola; Tomas Englunds kunskapsfilosofier;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka likheter och skillnader mellan den nuvarande kursplanen i religionskunskap för grundskolan och den framtida kursplanen för religionskunskap i LGR 11. Kursplanerna har jämförts utifrån tre frågeställningar. LÄS MER