Sökning: "förmaksflimmer"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade ordet förmaksflimmer.

 1. 1. Sjuksköterskans roll i vård- och behandling av patienter med förmaksflimmer. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Cecilia Thorbjörnsson; [2021-05-07]
  Nyckelord :sjuksköterskeledd; förmaksflimmer; patientutbildning; egenvård; följsamhet till guidelines;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in adults and a growing problem of an epidemic nature. AF is a complex and complicated disease with severe consequences as a result, and for this reason health care requires to offer support and treatment options that corresponds to this complexity. LÄS MER

 2. 2. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

  Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER

 3. 3. Prognos för örebropatienter med huvudstamsstenos irelation till behandlingsstrategi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emma Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund : Vid stenos i huvudstammen till vänster koronarartär kan revaskularisering utförasmed antingen perkutan koronar intervention (PCI) eller kranskärlsoperation (CABG). UtöverPCI och CABG finns farmakologisk behandling. CABG är ofta förstahandsvalet vidhuvudstamsstenos, men om patienten inte lämpar sig för CABG utförs PCI. LÄS MER

 4. 4. Trombocythämning hos patienter medförmaksflimmer i Örebro län

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Johanna Forsman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Introduktion: Förmaksflimmer är den vanligaste hjärtarytmin i västvärlden och är associeratmed ökad strokerisk och förtida död. Behandling med orala antikoagulantia rekommenderastill personer med hög strokerisk för att reducera strokerisken, medan trombocythämmare intelängre rekommenderas för detta. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan två mätmetoder för qrs-duration i vila och maxbelastning vid arbetsprov

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Safaa Qbeia; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Arbetsprov; förmaksflimmer; högersidigt skänkelblock; myokardcellens aktionspotential; QRS-breddökning; Tambocor; vänstersidigt skänkelblock.;

  Sammanfattning : Elektrokardiografi är en medicinsk teknik som används för att registrera hjärtats elektriska aktivitet. QRS-tiden avspeglar hur snabbt kammarmuskulaturen depolariseras. QRS-tiden mäts från början av Q-vågen till slutet av S-vågen och har ett normalt värde som ligger på <120 millisekunder (ms) hos vuxna. LÄS MER