Sökning: "förmaksflimmer"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet förmaksflimmer.

 1. 1. Sjuksköterskans roll i vård- och behandling av patienter med förmaksflimmer. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Cecilia Thorbjörnsson; [2021-05-07]
  Nyckelord :sjuksköterskeledd; förmaksflimmer; patientutbildning; egenvård; följsamhet till guidelines;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in adults and a growing problem of an epidemic nature. AF is a complex and complicated disease with severe consequences as a result, and for this reason health care requires to offer support and treatment options that corresponds to this complexity. LÄS MER

 2. 2. Förmaksflimmer är alltid närvarande. En litteraturstudie om patienters upplevelser av att leva med förmaksflimmer.

  Magister-uppsats,

  Författare :Anna Dahlén; Maria Nykvist; [2021-04-23]
  Nyckelord :Förmaksflimmer; patienters upplevelser; påverkan på dagligt liv; stöd; delaktighet; utbildningsbehov;

  Sammanfattning : Background: Worldwide atrial fibrillation is the most common arrhytmia in adults, the prevalence increases with increasing age. Atrial fibrillation can cause a wide range of symptoms, experienced as anything from mild to severe. Atrial fibrillation is a chronic disease which is non-fatal, but causes a significant burden for some patients. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskeledda mottagningar och dess effekt för patienter med förmaksflimmer : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linda Alé; Anna Cutler; [2021]
  Nyckelord :Atrial Fibrillation; Nurse-led clinics; Effects; Guidelines; Person-centred care; Förmaksflimmer; Sjuksköterskeledd mottagning; Effekter; Riktlinjer; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Förmaksflimmer är den vanligast förekommande hjärtrytmsrubbningen och är associerat med en ökad risk för morbiditet och mortalitet, samt en negativ påverkan på livskvaliteten. Förmaksflimmer är en kronisk sjukdom och står för en stor del av sjukdomsbördan både för patienterna och för hälso- och sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Prognos för örebropatienter med huvudstamsstenos irelation till behandlingsstrategi

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Emma Jansson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund : Vid stenos i huvudstammen till vänster koronarartär kan revaskularisering utförasmed antingen perkutan koronar intervention (PCI) eller kranskärlsoperation (CABG). UtöverPCI och CABG finns farmakologisk behandling. CABG är ofta förstahandsvalet vidhuvudstamsstenos, men om patienten inte lämpar sig för CABG utförs PCI. LÄS MER

 5. 5. Den antiarytmiska effekten av magnesium : En litteraturstudie relaterat till magnesiumform, dos och typ av arytmi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Magdalena Sylwan Gustafsson; [2021]
  Nyckelord :Arrhythmia; magnesium; antiarrhythmic effect; Arytmi; magnesium; antiarytmisk effekt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arytmi innebär en avvikande rytm hos hjärtat, alltså att det uppstått en avvikelse i impulsbildning och/eller impulsfortledning. Det kan inverka negativt på livskvalitén, orsaka följdsjukdomar eller leda till livshotande tillstånd. Utöver den konventionella behandlingen finns det behov av ytterligare alternativ. LÄS MER