Sökning: "förskolans formande"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden förskolans formande.

 1. 1. Pedagogiska kartläggningar i förskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Charlotta Widman Pettersson; [2013-10-17]
  Nyckelord :kartläggning; förskola; diskursanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Att möta alla barns olika behov och förutsättningar är en utmaning för förskolan. Tidi-gare forskning visar att pedagogernas kunskap och syn på barn är betydelsefull för dokumentationernas innehåll och således även för de pedagogiska kartläggningarna. LÄS MER

 2. 2. Förskoleklassen : En skolform mellan förskola och skola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Pernilla Aspelin; Camilla Hermansson; [2009]
  Nyckelord :Förskoleklass; skolform; integrering; verksamhetstraditioner; skoltradition; förskoletradition; formuleringsarenan; transformeringsarenan; realiseringsarenan; ramfaktor;

  Sammanfattning : Den första januari 1998 infördes enligt ett riksdagsbeslut förskoleklassen i hela landet. Det innebar i praktiken att förskolans verksamhet för sexåringarna flyttades in i skolan och blev en egen skolform, en frivillig verksamhet i den obligatoriska skolan. LÄS MER