Sökning: "feminist stylistics"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden feminist stylistics.

 1. 1. Språklig sexism i läromedel : En studie om språklig sexism i läromedel skapade för kurserna svenska B och svenska 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2021]
  Nyckelord :Textbooks; Swedish for upper secondary school; gender; sexism; feminist stylistics; Läromedel; svenska för gymnasiet; genus; sexism; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : 2011 kom en ny läroplan för gymnasieskolan och med den nya kursplaner. I kursplanen för svenska 2 skrivs det explicit ut att både kvinnliga och manliga författarskap skall behandlas. Detta var en ny formulering jämfört med den tidigare kursplanen för svenska B som endast specificerar att författarskap skall behandlas. LÄS MER

 2. 2. “Petra, den lugna och behärskade...” : Den stilistiska gestaltningen av Petra von Pahlen som kvinnlig huvudkaraktär i Agnes von Krusenstjernas roman Den blå rullgardinen.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Helena Svärd; [2021]
  Nyckelord :Literary stylistics; Den blå rullgardinen; Agnes von Krusenstjerna; Petra von Pahlen; narrative perspective; focalisation; systemic-functional grammar; transitivity analysis; feminist linguistics;

  Sammanfattning : This study examines the female protagonist Petra von Pahlen in Agnes von Krusenstjerna’s novel Den blå rullgardinen (The blue blind). The aim of the study is to make a stylistic examination of narrative perspective, relations, and agency in several text passages from the novel, to find out how the language of the text shapes Petra von Pahlen as a female character. LÄS MER

 3. 3. Linguistic sexism in a digitally native news outlet : A study on linguistic sexism at lexical and discourse levels in Buzzfeed News

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Johanna Hammarqvist Kristensen; [2019]
  Nyckelord :Sexism; digitally native; newspaper language; Buzzfeed; feminist stylistics; Sexism; digitalt inhemsk; digitally native; tidningsspråk; Buzzfeed; feministisk stilistik;

  Sammanfattning : In 2018, most news articles are consumed online from a digitally native news outlet and it is therefore appropriate to examine the presence of linguistic sexism in the digitally native news site Buzzfeed News. The material is made up of 159 articles collected from Buzzfeed News. LÄS MER

 4. 4. Linguistic sexism : A study of sexist language in a British online newspaper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Rebecca Demberg; [2014]
  Nyckelord :describing characters; discourse level; feminist stylistics; generic words; newspaper language; sexism; The Daily Mail; titles; word level;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the occurrence of sexist language-use in the British online newspaper The Daily Mail. The material consists of 162 articles that were analysed by using feminist stylistics. The scope of the study was limited to selected features from feminist stylistics at word- and discourse-level. LÄS MER