Sökning: "filmmaking"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet filmmaking.

 1. 1. Simulating Wildlife Experiences: A History of Natural History in the BBC

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Michael Støen; [2021-02-25]
  Nyckelord :BBC; Walking with Dinosaurs; Wildlife documentaries; Natural history films; Circulation of knowledge; The linear model; Mechanical objectivity;

  Sammanfattning : This study places the BBC series Walking with Dinosaurs (1999) in the context of the history of wildlife filmmaking in the BBC, which began in the 1950’s. Despite Walking with Dinosaurs’s use of digital animation, as opposed to mechanical objectivity, a comparison of the intentions and epistemic notions of the creators of the program to those of their predecessors reveals a historical continuity in epistemic values, as well as in ideas regarding what positions natural history programs should hold in the circulation of knowledge between the scientific community, television, journalists, and the public. LÄS MER

 2. 2. Colin Nutleys filmskapande utifrån svenska filmkritiker : en receptionsstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Jonna Sjölund; [2020]
  Nyckelord :Colin Nutley; auteurteori; receptionsteori; recensioner; filmkritik; svensk film; Änglagård; Under solen. Änglagård- andra sommaren; Änglagård- tredje gången gillt; Bröllop; begravning och dop.;

  Sammanfattning : Detta är en receptionsstudie om mottagandet av ett urval av Colin Nutleys filmer och serier, om hur dessa filmer togs emot av svenska kritiker. Genom en närläsning av recensioner vill denna studie forska kring hur det offentliga samtalet ser ut, samt att ta reda på om man kan koppla kritiken till auteurteorin. LÄS MER

 3. 3. Looking back to move forward, how would I embed greater participation throughout mydonor-funded multimedia impact series?

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Conor Ashleigh; [2020]
  Nyckelord :participatory communication; ComDev; Participation; donor driven stories; filmmaking; cattle farmers; Indonesia; donor driven communications; multimedia stories; filmmaking steps;

  Sammanfattning : This degree project involves a self-reflective analysis of an Australian Centre forInternational Agricultural Research (ACIAR) funded multimedia series. I produced thework in 2017, about the impact achieved in an agricultural research for developmentproject, working with cattle farmers in Indonesia. LÄS MER

 4. 4. Erfarenhetens betydelse för den kreativa processen inom filmskapande

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Magnus Pettersson; Isak Lundberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase the understanding of how experience affects the creative process in filmmaking and subsequently the result of the production. This has been done by observing workshops where participants made a movie, followed by qualitative interviews for further understanding of their creative process. LÄS MER

 5. 5. Uppdrag Filmskapande : Ett utvecklingsinriktat arbete om hur filmskapande kan utveckla verksamheten kring digitala verktyg.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Markus Abramsson; Moseib Abedali; [2020]
  Nyckelord :After-school centre; digital tools; digital learning; iMovie; iPad; knowledge; meningfulness; motivation; Fritidshem; digitala verktyg; digitalt lärande; iMovie; iPad; kunskap; meningsfullhet; motivation;

  Sammanfattning : Efter genomförd nulägesanalys kunde vi konstatera att det fanns ett behov och en önskan hos fritidshemslärarna att utveckla undervisningen med digitala verktyg. Utvecklingsarbetet syftade således till att utveckla undervisningen kring digitala verktyg samt att bidra till elevernas och lärarnas kunskapsutveckling genom digitala verktyg. LÄS MER