Sökning: "frekvensomriktare"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet frekvensomriktare.

 1. 1. Reglering av pumpar: En fallstudie med jämförelseanalys mellan stryp- och frekvensreglering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Yulia Rudenko; [2021]
  Nyckelord :pulp and paper industry; energy efficiency; centrifugal pump; throttle control; throttle valv; frequency control; frequency converter; LCC analysis; payback time; massa- och pappersindustri; energieffektivisering; centrifugalpump; strypreglering; spjällventil; frekvensreglering; frekvensomriktare; LCC-analys; återbetalningstid;

  Sammanfattning : Dagens behov för energieffektivisering ställer höga krav på industrisektorn som anses vara den största energikonsumenten. Holmen AB är verksam inom massa- och pappersindustrin som är en energiintensiv bransch där sådana stora energianvändare som pumpapplikationer spelar en nyckelroll i produktionen. LÄS MER

 2. 2. Tillståndskontroll av maskiners säkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Torbjörn Enberg; [2020]
  Nyckelord :Machine safety; validation; documentation; Maskinsäkerhet; validering; dokumentation;

  Sammanfattning : Provning och validering av säkerhetsfunktioner sker regelmässigt när en maskin tas i drift. Provning och validering sker i mindre omfattning senare i en maskins livscykel. Dokumentationen av sådan provning är även den mindre i omfattning senare i livscykeln. LÄS MER

 3. 3. Analys av behovet av faskompenseringsutrustning : En undersökning av hur övertoner och reaktiv effekt belastar elkraftkomponenter vid SSABs anläggning i Borlänge

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Energiteknik

  Författare :Susanna Ottosson; [2020]
  Nyckelord :övertoner; reaktiv effekt; elkvalitet; elkraft; elkraftskomponenter; faskompensering; stålindustrin; induktionsugn.;

  Sammanfattning : Vid SSABs anläggning i Borlänge byggdes 2019 den kontinuerliga glödgningslinjen ut då det installerades ett nytt induktionsvärmesystem för uppvärmning och bearbetning av höghållfast stål. Efter installationen har man velat utreda hur vida den nya induktionsvärmeanläggningen påverkar elkraftssystemet och dess komponenter med belastning från reaktiv effekt och övertoner. LÄS MER

 4. 4. Condition monitoring of induction machines using a signal injection technique

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sathiya Lingam Senthil Kumar; [2020]
  Nyckelord :Condition monitoring; fault detection; fault diagnosis; stator winding fault; inter-turn fault.; Tillståndsövervakning; feldetektering; feldiagnos; statorlindningsfel; kortslutning mellan varv.;

  Sammanfattning : Condition monitoring techniques can be employed to enhance reliability of electric machinery. The stator winding fault is one of the dominant causes for the failure of induction machines. In this work, the condition monitoring of an inverter-fed induction machine using high-frequency signal injection based technique is investigated. LÄS MER

 5. 5. Compensating the Changing Reactive Power in the Medium-Voltage Grid in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Nylander; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A decline in inductive reactive power has been noted by several DNOs around Europe for the last decade. Why this is happening is unknown. One of the DNOs is the Swedish DNO Ellevio AB that has seen large decreases in demand of inductive reactive power from their primary substations. LÄS MER