Sökning: "fritidshemspersonals uppdrag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden fritidshemspersonals uppdrag.

 1. 1. Det behövs inte så mycket för att få till det lill : En studie om fritidshemspersonalens uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i Lgr 11 rev. 2016.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Emil Wikbourn; Fredrik Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Fritidshem; läroplan; styrdokument; fritidshemspersonals uppdrag; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemspersonal beskriver sitt uppdrag i förhållande till fritidshemmets kapitel i läroplanen Lgr 11 rev. 2016. LÄS MER

 2. 2. Behövs föräldrars medverkan i fritidshem? : Fritidshemspersonals syn på att samverka med föräldrar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Pernilla West; [2016]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; uppdrag; sociala relationer; verktyg; fritidshem; personal; föräldrar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken syn fritidslärare har på föräldrasamverkan. Tidigare forskning beskriver att kvalité i verksamheten kan uppnås om lärare utvecklar professionella strategier och använder speciella verktyg. Med utgångspunkt i detta har studien genomförts. LÄS MER