Sökning: "nudge tools"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden nudge tools.

 1. 1. Nudging mot hjärnans två tankesystem Effekten av olika nudgingverktyg för att främja hållbara investeringar av premiepensionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefin Augustin Nilsson; Olivia Sahlin; [2021-06-30]
  Nyckelord :Nudging; nudge tools; choice architecture; two ways of thinking; System 1; System 2; premium pension; sustainability; SRI investment.; Nudging; nudgingverktyg; valarkitektur; hjärnans två tankesystem; System 1; System 2; premiepension; hållbarhet; SRI.;

  Sammanfattning : Vetenskapen är enig om att klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är på allvar, och kommer medföra oroande konsekvenser om utsläppen av växthusgaser fortsätter. Parisavtalet kräver förändringar i flera branscher och marknader, och finanssektorn är en av dessa. LÄS MER

 2. 2. A VISIT TO THE PAST - CAST ALUMINIUM HOUSE CLEANING TOOLS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Mikael Lehtinen; [2021]
  Nyckelord :Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Unsustainable use of natural resources has been the basis for economic growth since the industrial revolution. The linear model of extraction, processing, consumption and disposal has brought significant environmental consequences such as resource scarcity, pollution, biodiversity loss and climate change. LÄS MER

 3. 3. Investigating Acceptance Among the Swedish Population Towards Energy-Saving Behavioral Interventions

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Andreas Perjons; [2021]
  Nyckelord :behavioral intervention; nudge; boost; acceptance; intrusiveness; energy saving;

  Sammanfattning : Legislation, economic incentives and informational campaigns are traditional tools of government used to exert its influence on citizens. More recently, other behavioral interventions called nudges and boosts have also come into usage to influence behavior. LÄS MER

 4. 4. Exploring the Design of Nudging in Persuasive Technologies - Improving Sleep Hygiene

  Master-uppsats,

  Författare :Hung-Chiao Chen; [2021]
  Nyckelord :persuasive technology; the nudge theory; Type 1 nudging; Type 2 nudging; default setting; manipulation of accessibility; reminders; prompts; framing; pre-commitment strategies; sleep; sleep hygiene; scenario-based design; persuasive teknologi; nudge theorin; Typ 1 nudging; Typ 2 nudging; default setting; manipulation of accessibility; reminders; prompts; framing; pre-commitment strategies; sömn; sömnhygien; scenariobaserad design;

  Sammanfattning : Research on persuasive technologies for promoting healthy behaviours has been surging in recent years, but these technologies have the risk of being perceived as undesirable meddling. The current study puts forward a non-coercive and libertarian paternalistic alternative - the nudge theory. LÄS MER

 5. 5. Nudge, sludge, budge eller shove? : En fallstudie av ett beteendeprojekt i Lambohov med syfte att påverka människor till mer hållbara val

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Isadora Freberg; Albin Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :nudge; sludge; budge; shove; beteendeprojekt; fallstudie;

  Sammanfattning : Nudging has received a lot of attention since the concept was introduced in 2008. A nudge is an element in the environment that attracts people's attention and changes their behavior but does so in a way that is not coercive. It is used as a tool to help people make decisions that benefit themselves but also society at large. LÄS MER