Sökning: "fronter skövde"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fronter skövde.

  1. 1. Utformning av webbportal för tjänstlediga medarbetare vid Volvo Cars Engine och utexaminerade elever från Volvogymnasiet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

    Författare :Edina Becirovic; Samira Sabic; [2006]
    Nyckelord :Webbportal; Volvo Cars Engine; CMS; Informationskanal;

    Sammanfattning : This report describes the development of a web site for co-workers on leave of absence at Volvo Cars Engine AB and graduated students at Volvo Upper Secondary School in Skövde. The aim of the web site is to be a complement to existing communication channels in the promotion of the contact between the target group and the company. LÄS MER