Sökning: "gentrifiering södermalm"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden gentrifiering södermalm.

 1. 1. GENTRIFIERING I LUND

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Rocky Cueva Alban; [2014]
  Nyckelord :Gentrifiering; Lund; Lokföraregatan; indikatorer; stadsplanering; Social Sciences;

  Sammanfattning : ’Det kändes som ett sommarregn, men det var gentrifieringen’ sjunger bandet Docenterna om stadsdelen Södermalm i Stockholm. Och det är just Södermalms socioekonomiska strukturförändring som kanske är det mest igenkända exemplet av gentrifiering i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Gentrifiering : En trendkänslig klasskamp

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Tobias Karström; William Stymne; [2014]
  Nyckelord :gentrification; Södermalm; discourse analysis; newspapers; the right to the city; gentrifiering; Södermalm; diskursanalys; tidningsmedier; rätten till staden;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att identifiera hur diskursen om gentrifiering framställs i tidningsmedier, där Södermalm i Stockholm figurerar som ett idealtypiskt exempel på en plats som anses ha gentrifierats. Studien har utförts genom tillämpandet av kritisk diskursanalys via Faircloughs riktlinjer, samt ett teoretiskt ramverk bestående av sociologiska teorier angående urbanitet och social stigmatisering. LÄS MER

 3. 3. Från Söderkåkar till SoFo : En förändring genom gentrifiering och platsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Ölverudh Sato; Jesper Molander; [2013]
  Nyckelord :gentrifiering; SoFo; arbetarklass; segregering; hållbarhet; platsmarknadsföring; platsvarumärke;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ”Från Söderkåkar till SoFo- En förändring genom gentrifiering ochplatsmarknadsföring” handlar om hur ett specifikt område, i detta fall SoFo som är en akronym för South Of Folkungagatan beläget mellan gatorna Folkungagatan-Renstiernas gata-Ringvägen samt Götgatan på Södermalm i Stockholm, har utvecklats från att vara ett relativt oattraktivt område till att bli attraktivt genom förändringar i miljöer och fastigheter. Denna förändring är ett begrepp inom bland annat sociologin och innebär att ett område genom detta får en social höjning. LÄS MER