Sökning: "grundstötning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet grundstötning.

 1. 1. Kommunikationens betydelse vid haverier till sjöss : En analys baserad på haverirapporter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Andreas Roos; Peter Stålmarck; [2018]
  Nyckelord :Communication shortage; communication techniques; mental models; grounding; collision; accident report; safety; VTS; pilot; captain; Kommunikationsbrist; kommunikationstekniker; mentala modeller; grundstötning; kollision; haverirapport; säkerhet; VTS; lots; befälhavare;

  Sammanfattning : Antalet haverier som är orsakade av den mänskliga faktorn minskar inte. En del av den mänskliga faktorn ligger i kommunikation mellan olika parter inom sjöfarten, både sjö- och landbaserade. LÄS MER

 2. 2. En jämförande studie av sjöolyckor inom hamnområden för fartyg med och utan lotsplikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Oliver Vävargård; Simon Lindberg; [2016]
  Nyckelord :Pilotage; Pilot; Grounding; Collision; Port facility; Accident; Lotsplikt; Grundstötning; Kollision; Hamnområde; Olycka;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes med syftet att undersöka yrkessjöfartens grundstötningar och kollisioner inom svenska hamnområden. Studien genomfördes som en kvantitativt inriktad systematisk litteraturstudie. I denna studies metod delades inträffade olyckor in i tre kategorier: fartyg med lots, fartyg med lotsdispens och fartyg utan lotsplikt. LÄS MER

 3. 3. Topologioptimering av kölskydd för segelbåtar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Hållfasthetslära; Linköpings universitet/Hållfasthetslära

  Författare :Viktor Hellberg; Rikard Fredrikson; [2014]
  Nyckelord :topologioptimering; kölskydd; energiabsorption; hållfasthet; mekanik;

  Sammanfattning : I detta arbete har utformningen av ett kölskydd av metall för segelbåtar tagits fram. Kölskyddet som framtagits monteras längst ner på kölen. Syftet är att minska krafterna som verkar på båten vid en grundstötning genom att ta upp en del av rörelseenergin genom plastisk deformation. LÄS MER

 4. 4. Lotsbåtsolyckor : En studie om olyckor som involverar svenska lotsbåtar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Axel Nielsen; Victor Racking; [2014]
  Nyckelord :Lots olyckor båtsman lotsbåt human error;

  Sammanfattning : Denna studie genomfördes i syfte att kartlägga och analysera mönster mellan olyckor sominvolverar svenska lotsbåtar. Studien utfördes som en kvantitativ litteraturstudie medkompletterande textanalys. Samtliga rapporter från lotsbåtsolyckor från de senaste 14 årenbegärdes ut från Transportstyrelsen. LÄS MER

 5. 5. Förstudie och hållfasthetsanalys avenergiupptagande kölinfästningav komposit för segelbåtar

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Erik Ejdepalm; Andreas Lundqvist; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Grundstötningar med segelbåtar ger ofta upphov till omfattande skador med dyra reparationer som följd. De senaste åren har kostnaderna i samband med grundstötningar ökat, vilket ytterligare aktualiserar frågan hur kölens infästning är konstruerad. LÄS MER