Sökning: "plikt att bistå nödställd i Sverige"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden plikt att bistå nödställd i Sverige.

 1. 1. Skyldighet att agera i närstående relationer : Om underlåtenhetsansvar enligt garantläran

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Nyhlén; [2013]
  Nyckelord :garantläran; underlåtenhetsbrott; handlingsplikt; plikt att bistå nödställd; nära levnadsgemenskap;

  Sammanfattning : Garantläran har en central betydelse för bestämmande av straffansvar vid underlåtenhetsbrott. Speciellt eftersom det inte finns någon ?civilkuragelag? i Sverige, som hade kunnat fånga upp de underlåtenhetsbrott som annars fallit utanför BrB:s straffstadganden. LÄS MER

 2. 2. STRAFFRÄTTSLIG PLIKT ATT BISTÅ NÖDSTÄLLD : En analys med huvudfokus på Norges lagstadgade plikt att bistå nödställd samt på Sveriges reglering angående medhjälp till självmord

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Mona Larsson; [2011]
  Nyckelord :plikt att bistå nödställd; hjälpa nödställd; brott; nöd; social adekvans; samtycke; SOU 1996:185; Direktiv 2009:82 Skyldighet att agera vid farliga situationer eller att bistå nödställda; medhjälp till självmord; § 387; § 3:9a BrB; BrB 23:6; underlåtenhet; anmäla brott; förhindra brott; NSL § 387; garantlära; oäkta underlåtenhetsbrott; äkta underlåtenhetsbrott; skyddsgarant; övervakningsgarant; plikt att bistå nödställd i nordiska länder; plikt att bistå nödställd i Sverige; norska rättsfall; norsk praxis; praxis medhjälp till självmord; viljan att försätta sig själv i fara;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING   Sverige har ännu ingen straffrättslig plikt att bistå nödställd som en del andra nordiska länder har. Genom ett dagsaktuellt direktiv har det begärts att eventuella följder vid ett införande av en sådan plikt skall utredas. LÄS MER