Sökning: "hästar miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden hästar miljö.

 1. 1. Hästens individuella stressrespons : med fokus på fysiologiska och beteendemässiga förändringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Sandra Nilsson; [2023]
  Nyckelord :beteende; fysiologi; häst; individuell variation; stress; stresshanteringsstil;

  Sammanfattning : Hästar är sociala flockdjur och anpassade för att i det vilda leva i familjegrupper. De är även bytesdjur och har därför utvecklat ett flykt- och försvarsbeteende. Förhindrande av dessa naturliga beteenden kan resultera i stress som kan visas som beteendemässiga och fysiologiska förändringar. LÄS MER

 2. 2. Hästens möjlighet att utföra beteendebehov vid behandling och rehabilitering i hängmatta och på strikt boxvila

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lydia Bergqvist; Magdalena Björkqvist; [2023]
  Nyckelord :behandling; beteendebehov; hängmatta; rehabilitering; stereotypier;

  Sammanfattning : Ett beteendebehov är ett starkt motiverat beteende hos djur som ställer specifika krav på den miljö de hålls i, och möjligheten att utföra dessa beteenden är avgörande för djurets välfärd. Den domesticerade hästen har idag kvar beteendebehov som exempelvis social kontakt, födosök och möjlighet till fri rörelse vilka alla är en kvarleva från hästens ursprung. LÄS MER

 3. 3. Magsår hos häst : Hur påverkas hästens mag- och tarmsystem av dess utfodring, tävlingsmiljö och stress?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Emma Brodin; [2022]
  Nyckelord :Magsår; häst; utfodringsrutiner; foderstat; träning; tävling; stress;

  Sammanfattning : Gastric ulceration (Equine gastric ulceration syndrome, EGUS) is a common disease among today's domesticated horses (Equus caballus), but can also occur in wild horses. Horses naturally spend 60 - 70 % of the day grazing and foraging; therefore, their gastrointestinal tract is designed for continuous forage and the gastric juice is secreted continuously. LÄS MER

 4. 4. Ridskolan som en hälsofrämjande idrottsförening : En kvalitativ studie om ridskolans lärmiljö och elevers välbefinnande utifrån ridlärares uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emilia Svedlind; Carina Romaniv; [2022]
  Nyckelord :Hälsofrämjande; Idrottsförening; KASAM; Lärandemiljö; Ridskola; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Ridundervisning handlar i allmänhet om ett samspel mellan lärare, elev och häst och ridlärare måste kunna hantera elever och hästar med deras potentiella känslor, temperament och beteenden. Tidigare forskning visar att ett pedagogiskt ledarskap är viktigt för att främja en god lärmiljö på idrottsföreningar samt för att främja de utövandes hälsa och välbefinnande. LÄS MER

 5. 5. Är dressyr för traditionell för AI? : En attitydundersökning om AI-bedömningssystem i dressyr

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Emilia Aronsson; Malin Axelsson; [2022]
  Nyckelord :AI assessment system; Dressage; Human-computer interaction; Artificial Intelligence; Assessment; AI-bedömningssystem; Dressyr; Människa-dator-interaktion; Artificiell Intelligens; Bedömning;

  Sammanfattning : Hästar och ridsport är en av de största sporterna i Sverige, och dressyr är en stor gren. Den ses som klassisk där det sällan sker några stora förändringar. Samtidigt har nya lösningar för bedömning av sport utvecklats. LÄS MER