Sökning: "hästens egenskaper"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden hästens egenskaper.

 1. 1. Att förebygga senskador hos ridhäst : med fokus på degenerativa skador

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Vera Hultman; [2023]
  Nyckelord :den ytliga böjsenan; sendegenerering; träning; benskydd; underlag; häst;

  Sammanfattning : En senskada hos ridhästen leder till långa konvalecentperioder och obrukbara hästar vilket resulterar i en bristande hästvälfärd, stora ekonomiska kostnader för hästägare och att omvärlden ser negativt på ridsporten. För att sprida kunskap kring de åtgärder som kan vidtas för att förebygga senskador i den ytliga böjsenan hos ridhästar har denna litteraturstudie genomförts. LÄS MER

 2. 2. Fragile Foal Syndrome (FFS) inverkan på hoppförmåga och exteriör hos svenska varmblod (SWB) : varför hoppar hästar med samma mutation på olika sätt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Kajsa Nyström; [2023]
  Nyckelord :Ehler-Danlos Syndrom; exteriör; Fragile Foal Syndrome FFS ; genetik; hoppförmåga; svenska varmblod SWB ;

  Sammanfattning : Fragile Foal Syndrome (FFS) är en genetisk sjukdom som drabbar hästar. Sjukdomen karaktäriseras av svag och ömtålig bindväv. Detta bidrar till att individer homozygota för anlaget aborteras eller avlivas direkt efter fölning. Syndromet beror på en mutation som påverkar i kollagenproduktion, vilken nedärvs autosomalt recessivt. LÄS MER

 3. 3. Strömaterial för hästar : en beskrivning av olika strömaterial utifrån hästens välfärd, hästägares kriterier och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Greta Öst; [2021]
  Nyckelord :absorptionsförmåga; beteende; komposteringsegenskaper; luftkvalitet; luftvägar; preferenser;

  Sammanfattning : Val av strömaterial som underlag i hästens box eller lösdrift är viktig då det kan ha en stor påverkan på hästens välfärd. Förutom hästens välfärd finns även andra viktiga kriterier att ta hänsyn till såsom miljö, ekonomi och arbetsbelastning. LÄS MER

 4. 4. Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hästens roll i terapibehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Frida Johansson; Sandra Richardson; [2020]
  Nyckelord :horse-assisted intervention; horse-assisted therapy; relationship between therapist and client; mental ill-health; mental well-being; hästunderstödda insatser; hästunderstödd terapi; relation mellan behandlare och klient; psykisk ohälsa; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett ökande problem samtidigt som symptomen ofta behandlas med medicinering istället för psykologiska behandlingsmetoder där individen får möjlighet att läka i lugn och ro. Hästunderstödda insatser är en behandlingsmetod som innefattar glädje och struktur för att lyfta individens självkänsla och egenskaper. LÄS MER

 5. 5. In vitro-gasproduktion hos olika gräsarter med faeces från häst som inokulant

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Stephanie Widegren; [2020]
  Nyckelord :in vitro-gasproduktion; fermentation; faeces; häst; inokulat; timotej; ängssvingel; engelskt rajgräs; hundäxing; rörsvingel; foderlosta;

  Sammanfattning : Hästar är grovtarmsjäsare och basen i deras diet består av grovfoder som utgörs av gräs i ren eller blandbestånd. Gräsarternas genetiska egenskaper och reglerande mekanismer styr i interaktion med yttre faktorer arternas tillväxtmönster och näringssammansättning. LÄS MER