Sökning: "hästunderstödd terapi"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden hästunderstödd terapi.

 1. 1. Betydelsen av djurassisterad terpi för äldre personers hälsa : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Vanja Snis Sigtryggsson; Mehrnaz Nejati; [2022]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; Dog therapy; Elderly; Equine assisted therapy; Hippotherapy; Djurassisterad terapi; Hundterapi; Hästunderstödd terapi Ridterapi; Äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund   En växande äldre befolkning innebär utmaningar gällande ensamhet, fallolyckor, demenssjukdom och att kunna tillgodose en god hälsa bland äldre personer. För att möta de utmaningarna krävs en bredd av åtgärder. Ett område som fått allt större genomslag är djurassisterad terapi. LÄS MER

 2. 2. HÄSTUNDERSTÖDD TERAPIS EFFEKT FÖR BARN INOM AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Alma Grön; Felicia Gustafsson; [2021-03-30]
  Nyckelord :Occupational therapy; autism spectrum disorder; equine-assisted therapy; systematic review;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn inom autismspektrumtillståndet kan uppleva svårigheter i ömsesidig social interaktion, förmåga till ömsesidig kommunikation samt begränsade beteende och intressen. Ungefär en procent av alla barn som föds får senare i livet en autismspektrumdiagnos där gruppen är överrepresenterade av pojkar. LÄS MER

 3. 3. Med hästen som arbetskollega : Fysioterapeuters syn på hästunderstödd terapi

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Julia Stenmark; Teresa Selin; [2021]
  Nyckelord :Equine assisted therapy; Physiotherapists experiences; qualitative content analysis; Mental health; Physical health; Hästunderstödd terapi; Fysioterapeuters erfarenheter; Kvalitativ innehållsanalys; Psykisk hälsa; Fysisk hälsa;

  Sammanfattning : Introduktion: Hästunderstödd terapi är en behandlingsform där man ägnar sig åt ridning och andra aktiviteter med hästen för att främja fysisk och psykisk hälsa. Hästen har en central roll och bidrar till en icke-dömande och trygg plats för patienterna. Vidare har stallet och naturen positiva effekter inom behandlingen. LÄS MER

 4. 4. Terapi på fyra ben - En litteraturstudie om Hästunderstödd terapi och dess behandlingseffekt på PTSD-symptom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Emilia Jarl; [2020]
  Nyckelord :Equine assisted therapy; EAT; Equine therapy; PTSD; posttraumatic stress disorder; depression; anxiety;

  Sammanfattning : Posttrauamtic stress disorder can be devastating to those affected by it. Many times it can limit the affected person in his/her daily routins. Equine asssited therapy is an up rising treatment but still there are not enough evidence based research or studies that can confirm its efficacy. LÄS MER

 5. 5. Hästunderstödda insatser vid psykisk ohälsa : En kvalitativ studie om hästens roll i terapibehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Frida Johansson; Sandra Richardson; [2020]
  Nyckelord :horse-assisted intervention; horse-assisted therapy; relationship between therapist and client; mental ill-health; mental well-being; hästunderstödda insatser; hästunderstödd terapi; relation mellan behandlare och klient; psykisk ohälsa; psykiskt välmående;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är ett ökande problem samtidigt som symptomen ofta behandlas med medicinering istället för psykologiska behandlingsmetoder där individen får möjlighet att läka i lugn och ro. Hästunderstödda insatser är en behandlingsmetod som innefattar glädje och struktur för att lyfta individens självkänsla och egenskaper. LÄS MER