Sökning: "harvester"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade ordet harvester.

 1. 1. Utveckling av tiltbrygga för SP Maskiner

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Michael Hoang; Anders Dahl; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project has been carried out in collaboration with SP Maskiner in Ljungby, which is a world leading supplier of harvester units, which is manufactured in Sweden. The task that the project team has been given from SP Maskiner is to develop a new improved model of the tilt frame for the harvester unit SP 661 LF. LÄS MER

 2. 2. Förröjningens påverkan på skogens ekonomiska, ekologiska och sociala värden : en teoretisk studie på flera aspekter

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Fredrik Hammarlund; Johan Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :underväxtröjning; underväxt; nuvärdesanalys;

  Sammanfattning : I dagens skogsbruk gallras ungefär dubbelt så stor areal årligen jämfört med arealen slutavverkning. Innan en gallring kan en förröjning utföras för att höja beståndets medelstamsvolym och förbättra sikten för skördarföraren. LÄS MER

 3. 3. Inomhusodlings potentiella bidrag till Sveriges miljömål

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Kristoffer Berglund; Alexander Virgin; [2020]
  Nyckelord :sweden’s environmental goals; indoor cultivation; Inomhusodling; Sveriges miljömål;

  Sammanfattning : Våra nordliga breddgraders kalla klimat gör frilandsodling av bladsallat samt kryddgrönt omöjligt under en stor del av året. Länge har växthusodling med uppvärmning och kompletterande belysning varit lösningen på detta problem. På så vis har man kunnat producera dessa grödor året runt. LÄS MER

 4. 4. Evaluating the performance of a vibration energy harvester under complex excitation

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Zhiqiang Chen; [2020]
  Nyckelord :Vibration energy harvesting; harvester; closed-loop control; resonant frequency; prediction;

  Sammanfattning : In recent years, vibration energy harvesting has become a research hotspot in the field of energy harvesting. Energy harvester output power is the most important parameter in a vibration energy harvesting system. Assessing the harvester output power in different vibration environments is an important study issue to study. LÄS MER

 5. 5. Mätprecisionens betydelse för skördarens aptering av timmer enligt sågverkets behov

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Martina Pedersen; [2020]
  Nyckelord :cutting; diameter measurement; quality control; log measurement; StanForD 2010; Aptering; diametermätning; kvalitetssäkring; stockmätning; StanForD 2010;

  Sammanfattning : Det är av stor vikt att undersöka skördarens mätnoggrannhet då produktionen av timmer ökar och sågverk ställer allt fler specifika krav på produkten. Tidigt under 1800-talet uppkom efterfrågan på sågbart timmer till sågverk runt om i Sverige. LÄS MER