Sökning: "huvudförpliktelse"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet huvudförpliktelse.

 1. 1. Accessoriska begränsningar vid företagskoncentration - en undersökning av åtgärder som är av underordnad betydelse till en i övrigt konkurrensneutral huvudförpliktelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johannes Behndig; [2020]
  Nyckelord :Företagskoncentration; accessoriska begränsningar; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Identifikation i företagsförsäkring - Rättsläget och försäkringsvillkorens överensstämmelse med FAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Försäkringsrätt; Avtalsrätt; Identifikation; Företagsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. LÄS MER

 3. 3. Ett försäkringsbolags bundenhet av felaktigt besked i samband med skadereglering

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Klara Carinder; [2017]
  Nyckelord :skadereglering; försäkringsavtal;

  Sammanfattning : När en försäkringstagare tecknar en försäkring hos ett försäkringsbolag ingås ett försäkringsavtal mellan parterna. Innebörden av detta avtal preciseras av försäkringsvillkoren. LÄS MER

 4. 4. En bredare allmän framställning av svensk kontraktsrätt : en väg ut ur ämnesisoleringens grepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Finnsson; [2015]
  Nyckelord :civilrätt; kontraktsrätt;

  Sammanfattning : Syftet med denna framställning är att undersöka hur en omstrukturering till en bredare allmän utformning av kontraktsrätten skulle kunna bidra till utvecklingen av svensk kontraktsrätt. Undersökningen har visat att en omstrukturering skulle vara positiv i en rad olika hänseenden. LÄS MER

 5. 5. Den försäkrades räddningsplikt och möjlighet att erhålla ersättning för räddningskostnader

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anna Apelqvist; [2007]
  Nyckelord :räddningsplikt; räddningskostnad; försäkring; biförpliktelser; FAL;

  Sammanfattning : I en försäkringsavtalssituation har försäkringstagaren dels en huvudförpliktelse att betala försäkringspremien, dels ett antal biförpliktelser att ta hänsyn till för att försäkringsersättning skall komma att utbetalas. En av dessa biförpliktelser är räddningsplikten, vilken skall beaktas vid ett eventuellt försäkringsfall. LÄS MER