Sökning: "ica distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden ica distribution.

 1. 1. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Caroline Malthed; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsbutiker; butikssvinn; citrusfrukter; blodapelsiner; livsmedelsförpackning;

  Sammanfattning : Världens befolkning beräknas år 2050 uppgå till 9,7 miljarder människor vilket kommer att ställa höga krav på ett säkert livsmedelssystem som kan leverera mat på ett hållbart sätt. Samtidigt slängs idag cirka 1,3 miljarder ton livsmedel i världen vilket utgör en tredjedel av all mat som produceras. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar och möjligheter med en omnikanalstrategi för ICA-handlare i norrland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Nils Appelqvist; Micael Brännström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denökadedigitalisering har medfört en uppkomst av nya försäljningskanaler som webbsidor, applikationeroch sociala medier, vilket har gettkonsumenter mer information ochval än tidigare.Denna strukturomvandling är dock inte lika omfattande i Sverige som i vissa andra länder. LÄS MER

 3. 3. Active Phase Compensation in a Fiber-Optical Mach-Zehnder Interferometer

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Informationskodning

  Författare :Joakim Argillander; [2020]
  Nyckelord :phase stability; interferometer; quantum key distribution; fpga; automatic control; fasstabilitet; interferometer; kvantnyckeldistribution; fpga; reglerteknik;

  Sammanfattning : This thesis investigates the phenomena of phase stability in a fiber-optical MZI (Mach-Zehnder Interferometer). The MZI is a key building block of optical systems for use in experiments with both continuous-wave light and with single photons. LÄS MER

 4. 4. Den olönsamma e-­‐handeln för dagligvaror : Möjligheter och utmaningar i en decentraliserad organisation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mimmi Hellsten; Sophie Johansson; [2019]
  Nyckelord :Grocery retail; e-commerce; decentralisation; franchise; Dagligvaruhandel; e-handel; decentralisering; franchise;

  Sammanfattning : Bakgrund: Livsmedelsförsäljningen online befinner sig i den mest expansiva fasen i branschens historia. Det är svårt att hitta en prisnivå som täcker de tillkommande kostnaderna som onlinehandeln medför och som kunderna är villiga att betala. LÄS MER

 5. 5. Agreement for increased energy efficiencybetween property owners and tenants : For an increased share of sustainable grocery stores

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Josefine Hagdahl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Every day, climate change with increasing greenhouse gases becomes a bigger and bigger problem due to a growing population, urbanization and higher living standards, where the energy sector is the biggest cause of the emission problems. Housing and service correspond to onethird of Sweden's carbon dioxide emissions and one-third of Sweden's total final energy use, and a reduced climate impact and reduced energy use are required, not least from buildings that represent such a large part of the problem. LÄS MER