Sökning: "ica distribution"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden ica distribution.

 1. 1. Distributionskanaler förekologisk samt närodladfrukt och grönt i dagligvaruhandeln : En komparativ studie med fokus på relationer ochmaktbalans mellan detaljister, detaljhandelsgrossister och producenter

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Lina Jonsson; Julia Rustan; [2016]
  Nyckelord :Distribution channel; food retail; power; power imbalance; locally produced; organic; fruit and vegetables; Distributionskanal; dagligvaruhandeln; makt; maktobalans; närodlat; ekologiskt; frukt och grönt;

  Sammanfattning : Bakgrund              Den  svenska  dagligvaruhandeln  blir  alltmer  koncentrerad     med större och färre livsmedelskedjor. Detta har resulterat i en maktobalans mellan livsmedelskedjorna och dess leverantörer. LÄS MER

 2. 2. Kapacitetsökning av Order-till-leveransprocessen : En fallstudie av e-handelstjänsten Handla24 på ICA i Rottne

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Vilhelm Hillgren; Oliver Holm; Emil Gidlund; Victor Bäckstrand; [2015]
  Nyckelord :E-handel; Order till leverans; Processbeskrivning; Flaskhalsar; ICA; Handla24;

  Sammanfattning : Bakgrund: E-handeln har ökat explosionsartat de senaste åren, detta har även påverkat e-handeln med dagligvaror. Vårt fallföretag ICA i Rottne och deras e-handelstjänst Handla24 som startade 2010 har under de senast åren växt avsevärt. Detta har lett till att ICA i Rottne närmar sig de kapacitetsbegränsningar som finns i nuläget. LÄS MER

 3. 3. Optimering av placering och antal ytor för tomma rullcontainrar på lager

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Agnes Häggberg; Amanda Jensen; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Master Thesis has been performed at ICA Sverige AB’s warehouse unit in Västerås. The unit is a central warehouse unit, distribution unit and distribution point. It delivers among others pantry and non-food products. LÄS MER

 4. 4. Coopetition for innovative freight transport solutions in Swedish retail

  M1-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Klas Örne; Andreas Holmberg; [2014]
  Nyckelord :Horizontal cooperation; retail; distribution; collaboration; joint transportation network; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Many companies today strive to reduce their environmental impact. A potential strategy to reduce CO2 emissions is horizontal cooperation between actors on the same level of different supply chains. LÄS MER

 5. 5. Kassationer på ett livsmedelslager - Effektivisering och kvalitetssäkring av processen för intern kassation i enlighet med Lean Production

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Jan Almstedt; Johanna Andersson; [2013]
  Nyckelord :damaged gods; grocery warehouse; process improvement; Lean Production.;

  Sammanfattning : Today's fierce competition means that companies constantly must develop their business and internal processes. Focus on processes and continuous improvement is something that characterizes Lean Production which ICA logistics are applying with their concept Leading Logistics. LÄS MER