Sökning: "innovation strategi"

Visar resultat 1 - 5 av 237 uppsatser innehållade orden innovation strategi.

 1. 1. Amazon i Sverige – vad väntar nu? : En uppsats om Amazons etablering i Sverige och hur den kan komma att påverka svensk e-handelsmarknad och dess aktörer.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Louisa Tornberg; Nina Lovric; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker vi hur Amazons etablering i Sverige kan komma att påverka den svenska e-handelsmarknaden och dess e-handelsaktörer. Utifrån tidigare litteratur, teorier och dagsempiri har vi identifierat fem konkurrenskraftiga faktorer – vilket är att lösa kundens sökkostnadsproblem bättre än andra, (överlägsen) teknologi, stordriftsfördelar, nätverkseffekter och strategiskt beteende - som bidrar till en aktörs konkurrenskraftiga ställning på e-handelsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Food delivery or Forced delivery? A case study on restaurants' business model innovation in response to digital platforms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emil Clemensson; Wendela Spelmans; [2021]
  Nyckelord :Digital platforms; Gig economy; Business model; Business model innovation;

  Sammanfattning : Digital platforms have prospered since the beginning of the pandemic and radically change how firms create and capture value. The restaurant industry has been particularly exploited, invoking strains on incumbent restaurants' business models and leaving managers in unfamiliar territory. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer är avgörande för prefabricerade träelement för att få en optimal transport inom byggbranschen? : En studie ur ett miljö- och ekonomiperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Matin Khagebahri; Hana Salih; [2021]
  Nyckelord :Transport; prefabricerade träelement; miljöpåverkan; fyllnadsgrad;

  Sammanfattning : A significant part of a country's transport is construction transports. This report focuses on how to optimize transport for prefabricated wood-elements. As companies depend on the transport of buildings to get materials to the construction site, reducing the environmental impact is a challenge. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsstyrning inom redovisningsbranschen : En kvalitativ studie om digitaliseringens påverkan på personal-, handlings- och resultatstyrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Therese Direnius; Jennifer Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; verksamhetsstyrning; personal- handlings- och resultatstyrning; PAR; redovisningsbranschen;

  Sammanfattning : Den pågående digitaliseringen och en ökad förändringstakt i samhället ställer förändrade krav påorganisationer och deras verksamhetsstyrning. En betydande mängd yrkestitlar riskerar att försvinna, och redovisningsbranschen ligger samtidigt i topp när det gäller sannolikheten för ökad automatisering och digitalisering i en nära framtid. LÄS MER

 5. 5. E-trust in startups: on trust, communication and innovation in an e-entrepreneurial context

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik von Berlepsch; Elon Kinberger; [2021]
  Nyckelord :trust; e-entrepreneurs; innovation capabilities; swift trust; communication; innovation; tillit; e-entreprenörer; innovation capabilities; swift trust; kommunikation; innovation;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how trust, communication and innovation is potentially interconnected in the context of e-entrepreneurial startups. Trust seems to be an important component to success, but the virtual environment makes the traditional formation of trust difficult. LÄS MER