Sökning: "Varumärkesstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet Varumärkesstrategi.

 1. 1. Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Appelqvist; Rebecca Andrén; Emma Skäremo; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesplattform; Varumärkesstrategi; Varumärke; Byråer; Plattform; Brand Platform; Brand Strategy; Brand; Agencies; Platform; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg? Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Rebecca Andrén, Lisa Appelqvist och Emma Skäremo Handledare: Johan Anselmsson Fem nyckelord: Varumärkesplattform, Varumärkesstrategi, Varumärke, Byråer, Plattform Syfte: Studiens syfte är att explorativt och beskrivande undersöka hur konsulter arbetar med varumärkesplattformar samt att skapa förståelse kring processen bakom hur en varumärkesplattform växer fram. För att uppnå syftet måste inledningsvis varumärkesplattformens beståndsdelar och struktur undersökas. LÄS MER

 2. 2. Feminism till salu: En kvalitativ studie om feminism som varumärkesstrategi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Inez Nyberg; Sara Odhnoff; [2019]
  Nyckelord :feminism; cultural values; brand communication; authenticity; cultural branding; postmodernism; postfeminism; social semiotics; kulturella värden; varumärkeskommunikation; autenticitet; kulturell branding; socialsemiotik; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur feministiska värden i marknadsföring kan användas som en strategisk resurs för att skapa en ökad autenticitet för ett företags varumärke, och därmed bidra till forskningsfältet för strategisk kommunikation. En begränsad mängd forskning har gjorts om feminism som en autenticitetsstrategi i förhållande till varumärket. LÄS MER

 3. 3. Samspelet mellan varumärke och medarbetarnas föreställningar : En uppsats om hur Hemköps medarbetare ser på den interna varumärkeshanteringen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Ulrika Sten; Gabriel De Basso; [2018]
  Nyckelord :Integrated Brand Management; internal communication; brand; internal brand strategy; coworker; loyalty; Samspel; Integrerad Brand Management; Intern kommunikation; varumärke; medarbetare; intern varumärkesstrategi; lojalitet;

  Sammanfattning : This paper observes intern branding and the relation between coworker and brand. It is a mapping study that investigates relations, variables and other factors that affect the integration between coworkers and brand, how they relate to each other. In terms of doing the study, the food chain Hemköp has participated for interviews. LÄS MER

 4. 4. What Influences Employees to Become Digital Advocates? : A Quantitative Study of the Relationship Between Employer Branding and Digital Employee Advocacy in Industrial Organisations

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap; KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Josefin Ilic; Matilda Tranell; [2018]
  Nyckelord :Digital employee advocacy; employee advocates; social media; employer branding; organisational commitment; industrial organisations; brand advocacy; communication strategy.; Digitala förespråkare; anställda som förespråkare; sociala medier; employer branding; organisationsengagemang; industriella organisationer; varumärkesstrategi; kommunikationsstrategi.;

  Sammanfattning : Since the introduction of social media, the corporate communication landscape has changed significantly, and thus organisations need to find new innovative ways to communicate. One emerging strategy is digital employee advocacy, which ultimately means that employees voluntarily endorse their employers on social media platforms. LÄS MER

 5. 5. Från identitet till varumärkesstrategi : En kvalitativ studie om varumärkesarbetet i Allsvenskan och Superettan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tim Eklund; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Idrottsorganisationer; varumärke; CSR; identitet; positionering; varumärkesstrategi; Allsvenskan; Superettan.;

  Sammanfattning : Studies has shown that sports organizations have become increasingly commercialized and professionalized, which have led them to work in a manner like a company and a profitable business. Allsvenskan and Superettan in Swedish elite football for men is no exception. LÄS MER