Sökning: "Varumärkesstrategi"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet Varumärkesstrategi.

 1. 1. Konsumenters upplevelse gällande uttryckssätt och innehåll i olika varumärkesinlägg på sociala medier

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Kronkvist; Erika Wiktorson; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesstrategi; Sociala medier; Instagram; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vad det är i sociala mediers innehåll/uttryckssätt som gör att en konsument väljer att följa Stadium_jointhemovement på Instagram. Studien görs i samarbete med Stadium och berör ämnesområdena Marknadsföring, Sociala medier, Varumärkesstrategi och Instagram. LÄS MER

 2. 2. Medveten varumärkesstrategi : En studie om CSR som varumärkesstrategiskt redskap

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Daniel Claug; Fredrik Waldekrantz; Kevin Wester; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Appelqvist; Rebecca Andrén; Emma Skäremo; [2019]
  Nyckelord :Varumärkesplattform; Varumärkesstrategi; Varumärke; Byråer; Plattform; Brand Platform; Brand Strategy; Brand; Agencies; Platform; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Varumärkesplattform – ett hjälpsamt verktyg? Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH29, Examensarbete kandidatnivå i Marknadsföring, 15 högskolepoäng Författare: Rebecca Andrén, Lisa Appelqvist och Emma Skäremo Handledare: Johan Anselmsson Fem nyckelord: Varumärkesplattform, Varumärkesstrategi, Varumärke, Byråer, Plattform Syfte: Studiens syfte är att explorativt och beskrivande undersöka hur konsulter arbetar med varumärkesplattformar samt att skapa förståelse kring processen bakom hur en varumärkesplattform växer fram. För att uppnå syftet måste inledningsvis varumärkesplattformens beståndsdelar och struktur undersökas. LÄS MER

 4. 4. Varumärkesplattform - substans eller ytlig glans?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Nilsson; Isabell Weber; Hampus Harrysson; [2019]
  Nyckelord :Brand Platform; Brand Identity; Brand elements; Brand guidelines; Brand Handbook Varumärkesplattform; Varumärke; Varumärkesstrategi; Beståndsdelar; Varumärkesarbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syfte: Studien avser att beskriva teorin inom området och hur arbetet med varumärkesplattformar fungerar i praktiken, för att vidare undersöka och förklara hur olika processer och beståndsdelar inom varumärkesplattformar skapar önskade effekter för ett varumärke. Syftet har således två olika delar, en beskrivande och en förklarande del. LÄS MER

 5. 5. Applying strategic design to stand out in the cargo bike market. : Development of a cargo bike for non-cargo bike people.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anna Mikkelsen; Moa Wernberg; [2019]
  Nyckelord :Electric bike; Cargo bike; Longtail; Product development; Product design; User centered design; Strategic design; Strategic branding.; Elcykel; Lastcykel; Longtail; Produktutveckling; Produktdesign; Användarcentrerad design; Strategisk design; Strategiskt varumärkesbyggande.;

  Sammanfattning : This report presents a master’s degree project in Integrated Product Design at KTH Royal Institute of Technology in Stockholm, on behalf of the company Rawbike. The purpose was tod evelop a design and construction proposal for a cargo bike from a strategic market perspective, that could broaden the audience of Rawbike to include more female users. LÄS MER