Sökning: "intermedial analys uppsats"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden intermedial analys uppsats.

 1. 1. "Nu minns jag allt" : En intermedial analys av det psykologiska försvaret och dess förfall i Kim W. Anderssons ”Alena”.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Malin Nyman; [2018]
  Nyckelord :Alena; Kim W. Andersson; litteraturvetenskap; intermedialitet; psykologi; försvar; bild; text; försvarsmekanism; dubbelgångare; grafisk; roman;

  Sammanfattning : Den grafiska romanen Alena analyseras i denna uppsats med fokus på tematiken  psykiskt försvar. En intermedial metod används för att studera hur bild och text kommunicerar denna tematik. Uppsatsens frågeställning är -     Hur gestaltas psykets försvar i text respektive bild i Kim W. LÄS MER

 2. 2. “La escritura vista como un reloj que avanza” Un análisis intermedial de la novela Dublinesca

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jeremias Nilsson; [2014-07-04]
  Nyckelord :ntermedialitet; visuell; verbal och digital representation; ekfras; immediacy; hypermediacy; interdisciplinar; mediereflexivitet;

  Sammanfattning : Genom en analys av Enrique Vila-Matas bok Dublinesca ämnar föreliggande interdisciplinära uppsatsundersöka intermediala relationer med fokus på kultur- och identitetsproblematik. Detta överliggandeperspektiv kopplas sedermera ihop med en didaktisk kontext som dessutom utgör uppsatsensinterdisciplinära ansats. LÄS MER

 3. 3. Intermedial analys av Sara Stridsbergs Drömfakulteten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Amanda Mjörnman; [2014]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; Drömfakulteten; Valerie Solanas; intermedialitet; kaosnarration; karaktärsskildring; trestegsmodell;

  Sammanfattning : Syftet med min uppsats har varit att undersöka hur en romankaraktär kan förstås utifrån två analytiska ramar, intermedialitet och kaosnarration. Undersökningen består utav en inledande registrering av de intermediala elementen, en efterföljande fördjupning och slutligen en kortare, kaosnarratologisk analys där romanen placeras i en passande kontext. LÄS MER

 4. 4. Erik Lindegrens ekfraser av Halmstadgruppens målningar : En intermedial läsning av tre dikter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Andreas Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Intermedialitet; Erik Lindegren; Ekfras; Halmstadgruppen;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats analyserar Erik Lindegrens ekfraser till tre av Halmstadgruppens målningar urett intermedialt perspektiv. Målningarna är Hamn av Axel Olson från 1939, Kosmisk moder avWaldemar Lorentzon från 1935, samt Det är fullbordat av Erik Olson från 1943. LÄS MER

 5. 5. Liftarens Guide, från bokstäver till sifferkod

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Frida Lundell; [2008]
  Nyckelord :Douglas Adams; adapionsanalys;

  Sammanfattning : I min uppsats har jag gjort en intermedial adaptionsanalys av Douglas Adams roman The Hitchhiker´s Guide to the Galaxy och Hammer and Tong´s filmatisering med samma titel. Den teori som främst legat till grund för min analys är Roland Barthes strukturalistiska teori om de narrativa funktionerna, och jag har även använt mig av forskaren Brian McFarlane som har vidareutvecklat Barthes teori för att anpassa den för adaptionsstudier när roman blir film. LÄS MER