Sökning: "investeringar i"

Visar resultat 1 - 5 av 2113 uppsatser innehållade orden investeringar i.

 1. 1. Energikrisens inverkan på lönsamheten och framtida investeringar En empirisk studie av energikrisens inverkan på tillverkande företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jesper Jungmark; Alexander Wahlberg; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt de komplexa sambanden mellan energikrisen och dess konsekvenser för lönsamheten och investeringsstrategierna för tillverkande företag. Genom 6st intervjuer har vi fördjupat oss i hur företag, med avstamp i energikrisen, omvärderat planerade investeringar och omstrukturerat sina verksamheter för att möta de utmaningar de ställts inför. LÄS MER

 2. 2. Ju mer, desto bättre? En rättsteoretisk undersökning av det upphovsrättsliga skyddet för idrottsevenemang och idrottsarrangörer inom EU

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Adnan Kulovac; [2024-02-19]
  Nyckelord :Upphovsrätt; idrottsevenemang; idrottsarrangörer; Locke; Hegel; ekonomisk teori; idrottskapitalism; affärsmodeller;

  Sammanfattning : I takt med idrottens tilltagande kommersialisering har EU successivt tagit på sig en mer aktiv roll i regleringen av idrottsrelaterade frågor. På det upphovsrättsliga området har EU vid ett flertal tillfällen framhållit hur upphovsrättsliga regler är centrala för att skydda idrottsarrangörers investeringar och kreativa insatser mot digitala plattformar som olovligen tillgängliggör sändningar av idrottsevenemang. LÄS MER

 3. 3. Investeringar och lönsamhet i privata näringslivet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Joakim Kriegl; [2024-02-05]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att belysa om ett samband på kort sikt finns mellan lönsamhet och investeringsnivå i det privata näringslivet. Åtta industrigrenar med förmodat höga investeringsbehov har valts ut för huvudstudien och inkluderar stora nationer inom den Europeiska Unionen. LÄS MER

 4. 4. Cooperative Sustainability : a study of Arla’s Sustainable Incentive Model

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Martin Söderlund; [2024]
  Nyckelord :Arla foods; Agricultural Cooperatives; Cooperative Sustainability; Incentive Models; Sustainable Incentive Models; Organizational Change; Agency Relationship;

  Sammanfattning : The agricultural industry is a large contributor to greenhouse emissions and therefore faces new challenges to implement sustainable practices. The rising societal demand for sustainability makes the agricultural sector dependent on working towards environmentally friendly practices. LÄS MER

 5. 5. Miljöinvesteringar i svenska industriföretag : En jämförelse av hur investeringar hanteras i praktiken

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Klara Sjöström; Amanda Strömberg; [2024]
  Nyckelord :Miljöinvesteringar; Traditionella investeringar; Investeringsprocesser; Svenska industriföretag; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Den strategiska betydelsen för industriföretag att investera hållbart har ökat de senaste åren. Samtidigt är landskapet kring hållbarhet komplext med ständigt tillkommande regleringar och ökade hållbarhetskrav från intressenter. LÄS MER