Sökning: "kabelbelastning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kabelbelastning.

  1. 1. Optimering och analys av fullskalig elbilsladdning i elnätet för nyttjande vid dimensionering

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

    Författare :Jonna Nilsson; [2022]
    Nyckelord :Elbil; elbilar; dimensionering; spänningsfall; transformatorbelastning; kabelbelastning; elkraft; grön omställning;

    Sammanfattning : Vi står inför en fantastisk spännande men utmanande tid gällande den gröna omställningen. För att omställningen ska ske behövs en stor förändring göras inom transportsektorn. Denna process är redan i full gång och elbilar etablerar sig mer och mer på marknaden för varje år som går. LÄS MER