Sökning: "Jonna Nilsson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Jonna Nilsson.

 1. 1. Ljusrevolution : Effekter av elektrisk belysning i historiska byggnader

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Jonna Savioja Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Conservation; historical buildings; lighting; light; electric lighting; heritage values; kulturvård; byggnader; belysning; ljus; historiska byggnader; elektrisk belysning; kulturvärden;

  Sammanfattning : Införandet av elektrisk belysning var en revolution på många områden, inte minst för byggnadsinteriörer. Syftet med belysningsändringar i nutid är ofta förbättringar av byggnadens funktion och tillgänglighet. Samtidigt är ljusbilden viktig för den historiska läsbarheten, stämningen och upplevelsen av en byggnad. LÄS MER

 2. 2. Optimering och analys av fullskalig elbilsladdning i elnätet för nyttjande vid dimensionering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Jonna Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Elbil; elbilar; dimensionering; spänningsfall; transformatorbelastning; kabelbelastning; elkraft; grön omställning;

  Sammanfattning : Vi står inför en fantastisk spännande men utmanande tid gällande den gröna omställningen. För att omställningen ska ske behövs en stor förändring göras inom transportsektorn. Denna process är redan i full gång och elbilar etablerar sig mer och mer på marknaden för varje år som går. LÄS MER

 3. 3. Att förlora ett bröst : Beskriva unga kvinnors upplevelser under sin bröstcancerbehandling

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Josefin Nilsson; Jonna Ljungdahl; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvalitativ metod; personcentrerad vård; unga kvinnor; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige är bröstcancer. Kvinnor i högre ålder drabbas oftare men forskning visar att yngre kvinnor under 50 år också drabbas och med en sämre prognos. När en kvinna drabbas av bröstcancer kan en påverkan ske både psykiskt och fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Barns egna upplevelser av våld i hemmet : En litteraturöversik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen for hälsopromotion och vårdvetenskap

  Författare :Jonna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Children; Domestic violence; Experience; Impact; Barn; våld i hemmet; upplevelser; effekter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alla barn borde få växa upp i ett tryggt hem med omsorgsfulla föräldrar men tyvärr är det inte alla barn som får göra det. Trots de skyddsnät och de rättigheter som finns till barns fördel finns det barn som utsätts för våld. Våldet som de utsätts för kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. LÄS MER

 5. 5. Föräldraansvaret vid bedömningen av personlig assistans

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jonna Nilsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det har inte alltid varit en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska åtnjuta samma rättigheter som andra människor. Synen på funktionsnedsättning och funktionshinder har förändrats över tid, från något individrelaterat till en numera miljörelaterad nedsättning. LÄS MER