Sökning: "kostnad för"

Visar resultat 1 - 5 av 2154 uppsatser innehållade orden kostnad för.

 1. 1. Fabrication and characterization of GaAsxP1-x single junction solar cell on Si for III-V/Si tandem solar cell

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad fysik

  Författare :Elaheh Aghajafari; [2023]
  Nyckelord :III-V semiconductor; GaAsxP1-x heteroeputaxy; hydride vapor phase epitaxy; III-V Si solar cell; III-V halvledare; GaAsxP1-x epitaxiallager; hydridångfasepitaxi; III-V Si solcell;

  Sammanfattning : Silicon based solar cells have been used as photovoltaic devices for decades due to reasonable cost and environment- friendly nature of silicon. But the conversion efficiency of silicon solar cell is limited; for instance, the maximum conversion efficiency of a crystalline silicon solar cell available in the market developed by Kaneka Corporation is 26 % [1]. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser för energiåtervinning när materialåtervinning av avfall ökar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Cornelia Malder; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis examines how the composition and properties of the waste that is treated with energy recovery may change based on today's decided legislation and actors' goals and activities. Specifically, municipal waste and operational waste from all kinds of businesses that is treated with energy recovery in the region of Stockholm has been investigated. LÄS MER

 3. 3. Motiverar Motiverande samtal? : En litteraturstudie om att genomföra livsstilsförändringar.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Anette Persson; [2022]
  Nyckelord :Interventionsstudier; Självtillit; Viktnedgång;

  Sammanfattning : Över 50% av Sveriges vuxna befolkning är överviktiga och denna övervikt kan förutom personligt lidande även orsaka sjukdomar och för tidig död. Tillgången till information om olika typer av hälsorelaterad kunskap och intresset för kost- och träning är mycket stort och ändå visar trenden enligt Folkhälsomyndigheten att andelen överviktiga vuxna i Sverige kommer att öka. LÄS MER

 4. 4. BYGGHERRENS FÖRSTA SMÅHUS - fel, ändringar och tillägg i byggskedet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Dino Kalajdzic; Marie Robertsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The report is a degree project in the program Construction Technology with a focus onhouses. It is about errors, changes and additional work regarding construction of smallhouses. The developer is usually a novice in the field and does not have experience inmaking decisions in the design stage. LÄS MER

 5. 5. Drönaranvändning i gallringsskog : flygande gallring – en teoretisk analys av drönares potential

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Kristina Häggström; Lukas Svangärd; [2022]
  Nyckelord :Drönare; Gallringsdrönare; Skogsbruk; Gallring;

  Sammanfattning : Det finns inga drönare på marknaden idag som utför gallringsarbete, den tekniken existerar enbart i ett tidigt utvecklingsstadie. Därmed finns det begränsad information samt en hel del obesvarade frågeställningar kring ämnet. LÄS MER