Sökning: "kvale 2011"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden kvale 2011.

 1. 1. Pedagogers upplevelser och synsätt gällande språkutvecklande arbete för elever i språklig sårbarhet

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Lindberg; Josefine Hult; [2019]
  Nyckelord :Relationellt perspektiv; Sociokulturellt perspektiv; Språkinriktad undervisning; Språklig sårbarhet; Språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) och skollagen (SFS, 2010:800) är skolans uppdrag att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Genom vår studie bidrar vi med att belysa vikten av att elever ges förutsättningar att utveckla en språklig och kommunikativ kompetens. LÄS MER

 2. 2. Digitala verktygs egenskaper och dess användning, enligt eleverna

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Ottosson Cågård; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; matematik; sociokulturell teori; specialpedagogik; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ottosson Cågård, Ulrika (2017), Digitala verktygs egenskaper och dess användning i matematik, enligt eleverna. (Digital Tools Characteristics and its use in Mathematics, according to the Pupils). Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Digitala verktygs egenskaper och dess användning i matematik, enligt eleverna

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ulrika Ottosson Cågård; [2017]
  Nyckelord :digitalisering; matematik; sociokulturell teori; specialpedagogik; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Ottosson Cågård, Ulrika (2017), Digitala verktygs egenskaper och dess användning i matematik, enligt eleverna. (Digital Tools Characteristics and its use in Mathematics, according to the Pupils). Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. ”Kunskaperna är det inga fel på, de använder bara andra uttrycksformer”Lärares syn på undervisning kring ord och begrepp för elever med generell språkstörning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Wintfjäll; Maria Sverker; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ta reda på hur lärare för elever med generell språkstörning arbetar med ord och begreppsinlärning kopplat till skolämnena matematik och svenska.Utifrån detta syfte har för studien relevanta frågeställningar formulerats. LÄS MER

 5. 5. Den konstnärliga forskningens ”stilenliga” resultat. Hur hitta ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan forskning, utbildning och konstnärlig praktik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-lill Nilsson; [2016-02-09]
  Nyckelord :tankekollektiv; konstnärlig forskning; praktiker; stilriktiga lösningar; skapande framåtrörels; kunskapsteori; perception; förförståelse; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; socialt lärande; fantasi; inbillningskraft; Fleck; Rosengren; Blake;

  Sammanfattning : I denna uppsats vill jag skapa en bild av den konstnärliga forskningens tillstånd2013-14 med fokus på Göteborg. Jag har intervjuat konstnärliga forskare inom den konstnärliga forskningen om deras kunskapssyn, den konstnärliga forskningens kunskapsproduktion och dess eventuella påverkan på utbildningar och konstnärliga praktiker. LÄS MER