Sökning: "kvalité i pedagogisk kontext"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kvalité i pedagogisk kontext.

 1. 1. "Det får inte vara High Chaparral, liksom!" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Wirzén; [2018]
  Nyckelord :fenomenografi; kvalitativ intervju; kvalité i pedagogisk kontext; systematiskt kvalitetsarbete; redskap i pedagogisk kontext; styrning;

  Sammanfattning : ABSTRACT Johan Wirzén We Can´t Always Be at Sixes and Sevens! – a Study of Teachers Experiences of Systematic quality work Pages: 40 This study examines teachers´ experiences of Systematic quality work in an educational context. The methodological framework is phenomenography. LÄS MER

 2. 2. Dyslexi ur en pedagogisk didaktisk dimension

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Christina Björkenvall Starrost; Gunnar Lindblom; [2008]
  Nyckelord :Dyslexi; Högskolepedagogik;

  Sammanfattning : Arbetets art: Examensarbete, om 15hp inom lärarprogrammet. Vårterminen 2008... LÄS MER