Sökning: "systematiskt kvalitetsarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden systematiskt kvalitetsarbete.

 1. 1. Kvalité i förskolan : Sju specialpedagogers uppfattning om begreppen kvalité och undervisning

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Gunilla Wahlström Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Preschool; Quality; Special education; Special educator; Systematic quality work; Teaching; Förskola; Kvalitet; Specialpedagog; Specialpedagogik; Systematiskt kvalitetsarbete; Undervisning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om hur sju specialpedagoger uppfattar kvalité och undervisning i förskolan. Syftet med studien var att undersöka hur sju specialpedagoger uppfattade begreppet kvalitet i förskolan samt hur begreppet undervisning i förskolan uppfattades. Datainsamlingen har gjorts med kvalitativa intervjuer. LÄS MER

 2. 2. ”Vi sliter vårt hår ibland” : en kvalitativ studie om förskollärares och barnskötares erfarenheter i relation till det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Frida Sandqvist; Alma Kaniza; [2020]
  Nyckelord :Ansvar; arbetsuppgifter; barnskötare; förskollärare; läroplan; systematiskt kvalitetsarbete; uppdrag;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare och barnskötare upplever uppdraget gällande kvalitetsarbetet utifrån läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018). Även förskollärares och barnskötares ansvar och arbetsuppgifter i kvalitetsarbetet samt hur kvalitetsarbetet genomförs i förskolans praktik. LÄS MER

 3. 3. Att leda eller ledas : Förskollärarnas röst i det systematiska kvalitetsarbetet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Brunner Cederlund; [2020]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; pedagogiskt ledarskap; systematiskt kvalitetsarbete; autonomi; kvalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utveckla kunskap om hur systematiskt kvalitetsarbete realiseras av förskollärarna i relation till en lokal styrkedja. Utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöks den transformering av policy-uppdraget som sker i en lokal styrkedja med ett flertal policy-aktörer. LÄS MER

 4. 4. Bedömningsstödet i matematik för årskurs 1 : Ett stöd som leder till adekvata stödinsatser för elever i matematiksvårigheter?

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Erika Jonsson; Malin Käck; [2020]
  Nyckelord :bedömningsstöd; interventioner; matematiksvårigheter; systematiskt kvalitetsarbete; tidig identifiering;

  Sammanfattning : År 2019 infördes en ny bestämmelse i skollagen; läsa-, skriva-, räknagarantin. Garantins syfte är att säkerställa att skolor tidigt sätter in stödinsatser för elever i behov av extra stöd. LÄS MER

 5. 5. "När det innehållet når alla eleverna på fritidshemmet är det kvalitet." : En undersökning av fritidshemmets systematiska kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Daniel Eng; Sabina Isil; [2020]
  Nyckelord :afterschool program; meaningful leisure-time; quality; systematic quality development work; curriculum; fritidshem; meningsfull fritid; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; läroplan;

  Sammanfattning : This study is based on previous quality reviews of the afterschool program and previous research that points to a problem in the businesses. The problem consists of deficiencies in planning, developing and evaluating the activities of the afterschool program, which means systematic quality work. LÄS MER