Sökning: "kvinnoprästmotstånd"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kvinnoprästmotstånd.

 1. 1. "Men vad ska du dit å göra?" Lesbiska präster i Göteborgs stift

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Konnebäck; [2021-10-04]
  Nyckelord :The diocese of Gothenburg; woman priest resistance; the gay predicament; LGBT; Christian vocation; phenomenological method; Göteborgs stift; kvinnoprästmotstånd; the gay predicament; HBTQ; kallelse; fenomenologisk metod;

  Sammanfattning : The diocese of Gothenburg is one of thirteen dioceses in the Church of Sweden. The diocese carries a history of a resistance towards female priests as well as LGBT people even though the theological development has been liberal since the mid 1990’s. LÄS MER

 2. 2. "Därför att vi inte gärna kan begära något mindre" : Kvinnors röster i debatten om kvinnliga präster 1957–1959

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för diakoni, kyrkomusik och teologi

  Författare :Johanna Häggblom; [2016]
  Nyckelord :Kvinnliga präster; Svenska kyrkan; Kvinnoprästfrågan; Kvinnoprästmotstånd; Kyrkomötet; Hertha; Svensk pastoraltidskrift; Svensk kyrkotidning; Vår Kyrka;

  Sammanfattning : Jag har forskat om kvinnors röster i debatten om kvinnliga präster under åren 1957–1959. Detta har gjorts utifrån materialet bestående av tidskrifterna Svensk kyrkotidning, Svensk pastoraltidskrift, Vår kyrka, Herta samt Kyrkomötet. LÄS MER

 3. 3. Genus i Svenska kyrkan : En jämförelse av prästers erfarenheter och syn på genus i Svenska kyrkan i två städer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Elin Björk; [2013]
  Nyckelord :jämställdhet i Svenska kyrkan; genus; genuskontrakt; kvinnoprästmotstånd;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnan och maktens ämbeten : En studie av argumenten mot kvinnors rätt till prästämbetet i jämförelse med argumenten mot kvinnors tillträde till övriga statliga ämbeten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för religion och kultur

  Författare :Susanne Carlsten; [2006]
  Nyckelord :kvinnoprästmotstånd; teologi; genus; ämbete; kyrkomöte; kvinnlig präst;

  Sammanfattning : Ingen fråga har väckt så stor uppmärksamhet i Svenska kyrkan på 1900-talet som frågan om kvinnliga präster. Då och då under årens lopp har frågan kommit i fokus och förmedlats till allmänheten genom TV, radio och tidningar. År 1958 fick kvinnan genom kyrkomötets beslut tillträde till prästtjänst på samma villkor som en man. LÄS MER