Sökning: "lämplighetsbedömning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet lämplighetsbedömning.

 1. 1. Lämplighetsbedömning vid 3D-fastighetsbildning : Hur bedömningen av lämpliga förvaltningsobjekt görs med hänsyn till storlek och andra påverkande faktorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Cecilia Borén; [2017]
  Nyckelord :three-dimensional property; management objects; palpable size; suitability assessment; 3D-fastighetsbildning; förvaltningsobjekt; påtaglig storlek; lämplighetsbedömning;

  Sammanfattning : Idag kan ses att allt mindre 3D-fastigheter bildas. För att bilda 3Dfastigheter ska en lämplighetsbedömning göras av lantmäterimyndigheten, där bland annat de allmänna lämplighetsvillkoren i kapitel 3 fastighetsbildningslagen ska beaktas. LÄS MER

 2. 2. Lämplighetsbedömning inom transportsektorn : En studie av bruket av psykologisk lämplighetsbedömning vid tre yrkesutbildningar i Sverige

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Sanna Leandersson; Paula Nilsson; [2016]
  Nyckelord :lämplighet; lämplighetsbedömning; lämplighetstest; antagning; sjöbefäl; sjöfartshögskola;

  Sammanfattning : I samband med antagning till sjöbefälsutbildningen vid sjöfartshögskolorna i Sverige görs idag ingen bedömning av studenters psykologiska lämplighet. Piloter och lokförare, som i sina yrken har ett liknande ansvar, genomgår utförliga tester och bedömningar av psykologisk lämplighet innan antagning till utbildning. LÄS MER

 3. 3. En klanderprocess på engelska i svensk domstol? En analys mot bakgrund av skiljeförfarandeutredningens översyn av lag om skiljeförfarande.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Karlsson; [2015-10-13]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida införandet av en möjlighet till en klanderprocess på engelska under lag om skiljeförfarande är motiverat. Detta undersöks genom att analysera de principiella intressen som finns bakom en särreglering av skiljedomsrätten i stort, offentlighetsprincipens inverkan på frågan om språk i domstol, skiljeförfarandeutredningens lagförslag som tillåter en ökad engelskaanvändning och den faktiska språkanvändningen i svensk domstol. LÄS MER

 4. 4. Preliminära domskäl i skiljeförfarande : en möjlighets- och lämplighetsbedömning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Frank Nordin; Peter Rogers; [2015]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rättslig analys av assisterad befruktning med donerade könsceller

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Cecilia Wistrand; [2014]
  Nyckelord :Civilrätt; familjerätt; rättsligt föräldraskap; rättsutveckling; assisterad befruktning; donerade könsceller; embryodonation.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Assisterad befruktning, d.v.s. IVF eller insemination med donerade könsceller erbjuds idag endast inom offentlig sjukvård. LÄS MER