Sökning: "lean maintenance"

Visar resultat 21 - 25 av 58 uppsatser innehållade orden lean maintenance.

 1. 21. Analys av underhållsarbeten : En studie om referenstider och förbättringsförslagför underhållsarbeten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Oskar Kurkkio; [2016]
  Nyckelord :Lean; haverier; underhåll; arbetsmoment; standardtider; referenstider; förbättringar; 5S;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify and investigate reference times for regularmaintenance work activities at the department responsible for maintenance ofunderground loaders at company LKAB:s mine in Kiruna, Sweden. The study is athesis of 15 credits at Uppsala University and has been carried out over 10 weeksduring the spring 2016. LÄS MER

 2. 22. Exploring the Value-Enabling Capabilities in Cross-Functional Product Development: A Study on the Engine Development Process at Scania

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Karin Cederberg; Therese Enarson; [2016]
  Nyckelord :Product development; cross-functionality; organisational learning; project management; lean; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose – Efficient product development is suggested as the new frontier of the manufacturing industry. This thesis investigates the value-enabling capabilities of stakeholders during product development at Scania. LÄS MER

 3. 23. Färgindustrins användning av lean-metoderför en resurseffektiv produktion : Hur ser användningen ut idag och hur kan denförbättras?

  M1-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonathan Eriksson; Louise Lindberg; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningStudien undersöker möjligheten att resurseffektivisera färgindustrin med hjälp av lean.Färgindustrin tillhör processindustrin och har många omställningar eftersom marknadenkräver ett brett produktsortiment. LÄS MER

 4. 24. Informations- och materialflödet i underhållsentreprenader

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Lovisa Månsson; [2015]
  Nyckelord :Underhållsarbete; Logistik; Lean; Sex sigma; Just-In-Time; Tilläggstjänster; Hämtordrar Construction maintenance; Logistics; Six sigma; Additional service; Pick up order; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en inblick i orsaken till hämtordrar inom underhållsentreprenader. Även varför alternativ till hämtordrar såsom leveranser inte nyttjas lika frekvent och vad som kan öka detta användande undersöks. LÄS MER

 5. 25. Underhållsstrategi enligt Professional Maintenance metodiken som en del av World Class Manufacturing

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ravi Kalaiarasan; San Aziz Giliyana; [2015]
  Nyckelord :preventive maintenance; corrective maintenance; maintenance strategy; new acquisition; spare parts management; förebyggande underhåll; avhjälpande underhåll; underhållsstrategi; nyanskaffning; reservdelsstyrning;

  Sammanfattning : As a result of global competition, companies within the automotive industry are required to improve their production systems to achieve sustainable and competitive production. To attain operational excellence, companies have adopted concepts like lean and World Class Manufacturing (WCM). LÄS MER