Sökning: "least Squares"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade orden least Squares.

 1. 1. Fear Ends Where Faith Begins : A Quantitative Analysis of the Effects of Religion in Armed Conflict on Violence Against Civilians

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Marina Matic; [2022]
  Nyckelord :religious armed conflict; violence against civilians; one-sided violence; conflict-related sexual violence;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to observe and analyze the effects of religious dimensions in armed conflict on violence against civilians. Focusing on rebel groups in intra-state conflicts, quantitative statistical analysis in form of Ordinary Least Squares multivariate regression, is utilized to examine data onreligious wars, one-sided violence, and conflict-related sexual violence. LÄS MER

 2. 2. Deformationsövervakning med totalstationen Leica TS15 och lutningssensorsystemet FlatMesh – En jämförelsestudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Rasmus Happe Sollander; Oscar Söderlund; [2022]
  Nyckelord :Tilt sensor; total station; deformation monitoring; wall tilt control; Lutningssensor; totalstation; deformationsövervakning; lutningskontroll;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skillnader mellan en geodetisk och en icke-geodetisk metod för deformationsövervakning. För att undersöka detta konstruerades två experiment som båda efterliknar deformationsförloppet för en lutande vägg. LÄS MER

 3. 3. Humankapitalets roll i klimatkrisen : En paneldataanalys över hur utbildning påverkar koldioxidutsläpp i övre medelinkomstländer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Joel Lomäng; Isac Jonsson; [2022]
  Nyckelord :humankapital; CO2 per capita; klimatkrisen; övre medelinkomstländer; instrumentvariabel;

  Sammanfattning : Ett centralt ämne i dagens debatt är hur klimatkrisen ska hanteras och målet om en 1,5 graders temperaturökning i världen ska uppnås. I denna uppsats undersöks om det finns ett negativt samband mellan humankapital och utsläpp av CO2 per capita i övre medelinkomstländer. LÄS MER

 4. 4. The magnetic field of phi Draconis

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Observationell astrofysik

  Författare :Nikolaos Papakonstantinou; [2022]
  Nyckelord :stars: atmospheres – stars: chemically peculiar – stars: magnetic field – stars: starspots – stars: individual: phi Dra;

  Sammanfattning : Within this past decade, advances in spectropolarimetric analyses allowed mapping surface characteristics of nearby non-resolved stars with unique characteristics. In this study, we attempt mapping of the magnetic field structure and surface distribution of elements for such a star, the magnetic Ap star phi Dra. LÄS MER

 5. 5. Automatic analysis of tool status in band saws

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Axel Östman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The products with the highest return and longest life cycle in the sawmill industry are boards and planks. Unfortunately, a large part of the log becomes bi-products during the cutting process. One way to reduce the amount of bi-products in a sawline is to saw with as thin kerfs as possible. That is the cut of the blade. LÄS MER