Sökning: "lins"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade ordet lins.

 1. 1. Hållbar tillgänglighet : Ur ett User Experience perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Kristensen; [2020]
  Nyckelord :Sustainable accessibility; UX; user experience; disability interaction; disability; activity theory; Hållbar tillgänglighet; UX; användarupplevelse; disability interaction; funktionsnedsättning; aktivitetsteori;

  Sammanfattning : Fokus på arbetet ligger på hållbar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet görs i samarbete med en organisation vars medlemmar är familjer där en eller flera familjemedlemmar har en funktionsnedsättning. LÄS MER

 2. 2. Atropins farmakologi, tarmens respons och kolik hos häst plasmakoncentrationen : Plasmakoncentrationen atropin och biomarkörer för tarmmotilitet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Anna Sundell; [2020]
  Nyckelord :Atropin; PK PD-modell; ; uveit; EIG; Kklik;

  Sammanfattning : Inflammation i ögats uvea, så kallad uveit, är en smärtsam och vanlig komplikation till olika sjukdomstillstånd i hästars ögon. Vid uveit uppstår en spasm i pupillen och i ciliarkroppen vilket är smärtsamt och komplikationer i form av sammanväxningar (så kallade synechier) mellan lins och iris kan leda till kvarstående synnedsättning eller blindhet. LÄS MER

 3. 3. Hållbar tillgänglighet ur ett User Experience perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Josefin Kristensen; [2020]
  Nyckelord :Hållbar tillgänglighet; UX; användarupplevelse; disability interaction; funktionsnedsättning; aktivitetsteori;

  Sammanfattning : Fokus på arbetet ligger på hållbar tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Arbetet görs i samarbete med en organisation vars medlemmar är familjer där en eller flera familjemedlemmar har en funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. Manipulation and application of laser light using spatial light modulation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Albin Hedse; [2020]
  Nyckelord :spatial light modulation; wavefront correction; high harmonic generation; harmonic divergence; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Attosecond pulses obtained via high harmonic generation often suffer from chromatic aberration. This is inherent from the generation process as a consequence of the spatial profile of the driving laser pulses. LÄS MER

 5. 5. Meningsskapande inom den offentliga förvaltningens givna ramar : En kvalitativ studie om hur ledare upplever en IT-understödd organisationsförändring

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Lundin; Sebastian Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Organizational change; Sensemaking; Sensegiving; Technology; Communication; Organisationsförändring; Meningsskapande; Meningsgivande; Teknologi; Kommunikation;

  Sammanfattning : Den ökade digitaliseringstakten i samhället har gjort att svenska myndigheter har intensifierat sitt arbete med att anpassa sina organisationer och verksamheter för att kunna utnyttja de möjligheter som digitaliseringen medför. Samtidigt visar tidigare forskning att cirka 75 procent av de organisationsförändringar som sker till följd av att informationsteknologi implementeras tenderar att misslyckas. LÄS MER