Sökning: "lins"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet lins.

 1. 1. Ögonsjuksköterskors erfarenheter av kataraktoperationer : En fenomenografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Camilla Sundell; [2019]
  Nyckelord :Cataract Operations; Experiences; Eye-Nurses; Patients; Phenomenography.; Fenomenografi; Kataraktoperationer; Patienter; Upplevelser; Ögonsjuksköterskor.;

  Sammanfattning : Katarakt eller i vardagligt tal även kallat gråstarr innebär en grumling av ögats lins och är den vanligaste anledningen till synhandikapp i världen. Medellivslängden stiger vilket betyder att denna typ av operationer troligtvis kommer att öka i framtiden. LÄS MER

 2. 2. RPA i offentlig sektor : Översättning av institutionella logiker och lokala idéer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Ohlström; Oscar Stenberg; [2019]
  Nyckelord :Institutional logics; translation; Scandinavian institutionalism; RPA; institutional complexity;

  Sammanfattning : Rapid technological development and change in modern society is unprecedented in history.Digitalization and automation of business processes is widely seen as a way of streamliningorganisations and changing institutional settings in them. LÄS MER

 3. 3. Low-dispersive Leaky-wave Antennas: A Viable Approach for Fifth Generation (5G) mmWave Base Station Antennas

  Master-uppsats, KTH/Elektroteknisk teori och konstruktion

  Författare :Oskar Dahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this work, a method to achieve reduced beam-squint in fully metallic leaky-wave antennas is proposed and its applicability for high frequency, high gain, base station antennas in future communication networks is indicated. The antenna is built in gap waveguide technology, where the fundamental mode is allowed to leak by removal of one of the waveguide walls. LÄS MER

 4. 4. Kamerahus med inbyggd autofokus

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets elektronik

  Författare :Helene Alexandra Mastrothanasis; Tobias Antonsson; Magnus Sahlin; [2019]
  Nyckelord :Kamera; kamerahus; bygga en kamera; programmera en kamera; kamera med autofokus;

  Sammanfattning : Autofokus i en kamera fungerar genom att elektroniskt ändra avståndetmellan lins och sensor, och låta en dator avgöra när motivet är ifokus. I detta projekt testades en metod där fokus fås med hjälp aven flyttbar sensor inuti kamerahuset. Kamerahuset byggdes med hjälpav 3D-printning, och elektroniken styrdes med en Raspberry Pi. LÄS MER

 5. 5. Lärarens roll i undervisning av problemlösning för årskurs 4-6

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Erik Wigge; [2019]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; grundskolan; lärare roll;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbete är att undersöka och belysa lärarens roll i undervisning av matematisk problemlösning för grundskolans årskurs 4-6. Då lärarens roll är viktig vid problemlösningsundervisning och rapporter har visat att lärare jobbar utifrån läromedel (Skolinspektionen ,2009). LÄS MER