Sökning: "louise markvi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden louise markvi.

  1. 1. Unikt uttryck genom det massproducerade - En studie i individualistisk konsumtion

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Eva Nordholm; Katharina Nilsson; Louise Markvi; [2005]
    Nyckelord :Individualism; unikhet; symbolisk konsumtion; heminredning; massproduktion; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte Avsikten med vår studie är att undersöka huruvida den individ som drivs av ett grundläggande behov av att framstå som unik, kan skapa ett individuellt uttryck genom modifiering av en massproducerad heminredningsartikel, samt hur en sådan modifiering av varan påverkar dess modelivslängd. Teoretiska perspektiv Genom en beskrivning av den individualistiska människan skapas en bild av vad som karaktäriserar den unika individen. LÄS MER