Sökning: "role and identity of high school teachers"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden role and identity of high school teachers.

 1. 1. Hur elever med annan etnisk bakgrund än svensk upplever lärares attityder. : En kvalitativ studie om hur elever med annan etnisk bakgrund än svensk upplever attityder ifrån lärare.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH

  Författare :Faisur Rahman; Homam Zaoujan; [2023]
  Nyckelord :Etnicitet; habitus; attityder; skola; utanförskap; segregation och diskriminering;

  Sammanfattning : Aim and research questions The purpose of this study is to investigate teachers' attitudes towards students who have an ethnic background other than Swedish. What positive and negative attitudes do the students experience? How are students affected by teachers' attitudes? How are teachers' attitudes towards students expressed? Theory & Method The method used in this study is a semi-structured interview where six respondents have chosen to participate, three respondents from two different high schools. LÄS MER

 2. 2. Att balansera det digitala och det mänskliga : En kvalitativ studie om gymnasielärarespsykosociala arbetsmiljö och professionella identitet i relation till övergången till den digitala undervisningen under covid-19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Sörensen-Ringi; Antonia Wannerström; [2023]
  Nyckelord :COVID-19; distance teaching; high school teachers; boundaryless work; psychosocial health; work environment; professional identity; demand-control-support model; covid-19; distansundervisning; gymnasielärare; gränslöst arbete; psykosocial hälsa; arbetsmiljö; professionell identitet; krav- kontroll- stödmodellen;

  Sammanfattning : High school teachers have a crucial role in shaping the next generation by educating and guiding adolescents on their way into adulthood. During the COVID-19 pandemic, which entailed a sudden shift to digital teaching, the work of high school teachers was affected. LÄS MER

 3. 3. Teacher’s narratives on the implementation of Education for Sustainable Development (ESD) : a comparative discourse analysis in Germany and Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Charlotte Ponzelar; [2020]
  Nyckelord :environmental education; education for sustainable development; discourse theory Laclau and Mouffe; power in education; comparative discourse analysis; role and identity of high school teachers; narratives;

  Sammanfattning : A manifold of research and literature on Environmental Education (EE) and Education for Sustainable Development (ESD) stretches from pluralistic interpretations of the concepts’ definition over political debates to the formulation of practical guidelines for educators’ and training programs. While being very open for interpretation, on the political agenda the concept of ESD is argued to be one of the fundamental solutions to tackle Climate Change. LÄS MER

 4. 4. Hållbara åtgärder för minskat matsvinn i svenska skolkök

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Blom Sara; Hansen Sara; [2020]
  Nyckelord :commitment; culture; food waste; food services; leadership; norms; school lunch; schools; social sustainability; sustainability; engagemang; hållbarhet; kultur; ledarskap; matavfall; matservice; matsvinn; normer; skollunch; skolor; social hållbarhet;

  Sammanfattning : En tredjedel av all mat som produceras för människor når aldrig en mänsklig mage. Sveriges kommuner beskrivs i regeringens handlingsplan för Agenda 2030 som en mycket viktig del i omställningen för ett hållbart samhälle och den offentliga måltiden benämns vara en angelägen del i det arbetet. LÄS MER

 5. 5. Musikalisk identitet innanför skolans väggar. En kvalitativ studie med sångare i gymnasieskolan om deras upplevelser av möjligheter och begränsningar för musikerskap i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Julia Hemström; [2020]
  Nyckelord :musikerskap; musikalisk identitet; självkänsla; självförtroende; sångare; musikutbildning i gymnasieskolan; utbildningsvetenskap; musikpedagogik; musicianship; musical identity; self-esteem; self-confidence; singers; music education in high school; educational science; music education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien grundar sig i mina egna erfarenheter av hur lärare och elever i gymnasiet påverkade mig i mitt musikerskap och formandet av min musikaliska identitet. Under mina studier på lärarutbildningen och inför min blivande roll som pedagog vill jag fördjupa mina kunskaper om hur elever idag upplever formandet av sin musikaliska identitet. LÄS MER