Sökning: "maria habazin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden maria habazin.

 1. 1. Hållbara livsstilar : En analys av idéerna bakom planeringen av miljöstadsdelen Norra Djurgårdsstaden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Maria Habazin; [2011]
  Nyckelord :hållbara livsstilar; hållbar stadsplanering; Foucault; Norra Djurgårdsstaden; diskurs; makt;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete inom ämnet samhällsplanering, och handlar om konceptet hållbara livsstilar. Debatten om hållbarhet blir mer och mer angelägen, och hur vi ska leva för att samhället ska bli mer hållbart är en central fråga inom dagens forskning. LÄS MER

 2. 2. Gated communities : The american dream - den svenska mardrömmen?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Maria Habazin; [2008]
  Nyckelord :gated communities; grindsamhällen; postmetropolis;

  Sammanfattning : This is an essay about gated communities and their impact on society. The key questions of my essay are: why people choose to live in gated communities; how the city is impacted by gated communities and what the difference concerning the reasons and impact of gated communities in Florida and Sweden is, and what this difference might depend on. LÄS MER