Sökning: "material identification"

Visar resultat 1 - 5 av 424 uppsatser innehållade orden material identification.

 1. 1. ERASMUS AND ITS EFFECTS ON PARTICIPANTS’ EUROPEAN IDENTITY An Interview Study of Swedish Exchange Students

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Nils Elofsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :Erasmus programme; European identity; collective identity; identity; exchange students; transactionalism;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to examine how students that have participated in theErasmus programme perceives the effect it has had on their European identity.Theory: A theoretical framework based on Karl Deutsch’s theory of transactionalism incombination with the concepts of “identity” and “European identity” are used tounderstand and explain the effects of the Erasmus programme on students’identification with Europe. LÄS MER

 2. 2. The Big Five och Politik: En psykologisk undersökning om personlighet, studieval och politisk inställning.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Johan Nilsson; Julia Scheiding; [2021]
  Nyckelord :the Big Five; political identification; humanioria; natural sciences; psychology; philosophy; the Big Five; femfaktorsmodellen; politisk tillhörighet; humaniora; teknik; filosofi; naturvetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att kartlägga skillnader mellan kvinnor och mäns politiskaställningstagande. Samt att undersöka om det skiljer sig i personlighetsdragen Openness ochConscientiouness, (the Big Five) mellan personer som studerar inom teknik eller humaniora. LÄS MER

 3. 3. Hela mänskligheten på 116 bilder : en analys av bilderna på the voyager one

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Tomas Kardell; Klingspor otto; [2021]
  Nyckelord :Voyager; Identification; Representation; The Golden Record; Ethnicity; Gender; Age; Identitet; Representation; Etnicitet; Kön; Ålder;

  Sammanfattning : Abstract  The purpose of this study is to analyze how the visual communication the scientists in charge of the Voyager project in 1977 chose to represent humanity on The Golden Record by using content analysis. This study is built on two questions of interest as well as a theoretical framework. LÄS MER

 4. 4. Grammatical features of African American Vernacular English in the movie Sextuplets : A sociolinguistics study of the speech of the two African American characters Alan and Dawn

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Maria Helgotsson; [2021]
  Nyckelord :Sociolinguistics; AAVE; African American Vernacular English; movie transcript; Sextuplets;

  Sammanfattning : African American Vernacular English (AAVE) has been extensively explored in previous research in sociolinguistics. However, the portrayal of the sociolect in movies is still not widely researched. LÄS MER

 5. 5. 3D Representation of EyeTracking Data : An Implementation in Automotive Perceived Quality Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tianyou Li; [2021]
  Nyckelord :Eye Tracking; Perceived Quality; Human Car Interaction; Fixation Identification; Data Visualization; Prototyping; Virtual Reality; Aesthetic Design; Geometric Modelling.;

  Sammanfattning : The importance of perceived quality within the automotive industry has been rapidly increasing these years. Since judgmentsconcerning perceived quality is a highly subjective process, eye-tracking technology is one of the best approaches to extractcustomers’ subconscious visual activity during interaction with the product. LÄS MER