Sökning: "media today"

Visar resultat 1 - 5 av 1602 uppsatser innehållade orden media today.

 1. 1. The Donald VS. Sleepy Joe : En kvalitativ studie om hur Donald Trump och Joe Biden gestaltas i nyhetsartiklar under det amerikanska presidentvalet 2020

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Joel Holmgren; Janet de Kriek; [2021]
  Nyckelord :Donald Trump; Joe Biden; presidential election; qualitative text analysis; framing; hermeneutic perspective;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine differences and similarities in the news coverage among the presidential candidates Joe Biden and Donald Trump in the presidential election 2020. We also examined how the candidates are framed in the different newspapers. LÄS MER

 2. 2. A gaming-community for all : Visuell representation och inkludering av etniciteter inom spelindustrin

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Hanna Granlund; Olivia Peter; [2021]
  Nyckelord :games; representation; identity; ethnicity; POC; gamers; media; Spel; representation; identitet; etnicitet; POC; gamers; media;

  Sammanfattning : Syftet i uppsatsen behandlar frågan om hur representation av etniciteter ser ut inom spelindustrin, med fokus på spel i genren RPG. Fokus för undersökningen är spel som tilldelats högst betyg sorterat efter User Score på hemsidan Metacritic.com. LÄS MER

 3. 3. Analysing Journalists Written English on Twitter : A comparative study of language used in news coverage on Twitter and conventional news sites

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Douglas Askman; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The English language is in constant transition, it always has been and always will be. Historically the change has been caused by colonisation and migration. Today, however, the change is initiated by a much more powerful instrument: the Internet. LÄS MER

 4. 4. Mediers påverkan på budskapet : En fallstudie av Kvinnobyråns kommunikation och mediala distribution

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Anna-Evelina Dahlström; Linnea Ljung; [2021]
  Nyckelord :Organisationalcommunication; Socialmedia; Mediadistribution; Non-Profit-Organisations;

  Sammanfattning : This thesis, The Influence of Media on the Message: A Case Study of Kvinnobyrån’s Communication and Media Distribution, is written by Anna-Evelina Dahlström and Linnea Ljung. To gain insight into Kvinnobyrån’s current situation, and add to the understanding of the problem with the ethical aspects of communication for NPOs. LÄS MER

 5. 5. När fiktion blir verklighet : En litteraturstudie om pornografins inverkan på ungdomars intima relationer

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Frida Lidström; [2021]
  Nyckelord :Intima relationer; pornografi; sexualkunskap; sexuellt våld; ungdomar;

  Sammanfattning : Young women have testified about how they feel forced to agree to hard sex that leaves them with pain and injuries. The aim of this study is to examine if there is a link between pornography and violence in adolescents’ intimate relationships. LÄS MER