Sökning: "messenger"

Visar resultat 1 - 5 av 78 uppsatser innehållade ordet messenger.

 1. 1. Rum för diskussion? - En etnologisk undersökning av digitala diskussioner om feminism

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Rebecka Johansson; [2020]
  Nyckelord :Feminism; Facebook; Online discussion; Orientation; Postfeminism; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper examines discussions of feminism online and how participants orientate themselves in these. The specific case consists of a swedish separatist Facebook group for women and non-binary people. The group has over 100000 members and has a constant flow of activity where members interact with each other in different ways. LÄS MER

 2. 2. Effektivare avisering av paket

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Mattias Bondestad; [2019]
  Nyckelord :Logistics; Notification; Effectiveness; Logistik; Avisering; Effektivitet;

  Sammanfattning : DHL Parcel har en gammal modell för avisering till sina kunder. Syftet med uppdraget var därför att undersöka hur nya eller alternativa metoder för aviseringar kan användas i en ny modell. Den nya modellen ska vara tillförlitlig och lönsam. LÄS MER

 3. 3. ‘Watch Out’ for Wearables : Factors that influence the purchase intention of smartwatches in Germany

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Mark Afrouz; Tobias Wahl; [2019]
  Nyckelord :Wearables; Smartwatches; TAM; TPB;

  Sammanfattning : Background: The rapid growth and increased competition in today’s technology industry leads to a growth in consumers’ expectations on new presented products. One of the growing markets within the technology sector are wearable devices – especially smartwatches. LÄS MER

 4. 4. Facebook Eavesdropping Through the Microphone for Marketing Purpose

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Zerina Tulek; Louise Arnell; [2019]
  Nyckelord :Eavesdrop; microphone; advertisement; privacy.;

  Sammanfattning : Background. As long as Facebook has existed, advertisements have been present in the application in one way or another. The ads have evolved and become more sophisticated over the years. Today, Facebook creates groups with members having specific attributes and advertisers requests groups for whom Facebook shows the advertisement. LÄS MER

 5. 5. Engaging Teenagers in Online Ethnographic Participatory Design

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ioana Andreea Strineholm; [2019]
  Nyckelord :online ethnography; participatory design; teenagers; co-creation; social media; online communication; collaborative study; climate action; design method;

  Sammanfattning : The aim of this master’s thesis is to explore the implications of using online ethnographic participatory design in studying communication with teenagers in the context of Carbon Dioxide Theatre, a climate action research project. By developing multiple methods, tools and activities, the implications are understood throughout the teenagers’ engagement in collaborating and co-creating using online media. LÄS MER