Sökning: "mixed diet"

Visar resultat 6 - 10 av 32 uppsatser innehållade orden mixed diet.

 1. 6. “It won’t happen to me” VS “It could have been me” - Changes in health behavior initiated by a negative health shock to a peer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Lise-Lotte Verhoef; [2017]
  Nyckelord :health behavior; peer effects; smoking; diet; exercise; Social Sciences; Business and Economics; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Despite being aware of the health risks associated with making “bad” health decisions, we seem to deny our personal vulnerability to the harmful effects of poor health behavior. Aiming to explore whether the harmful effects associated with poor health behavior are personalized once our peers suffer from them, reflected by improved health behavior and referred to as “peer effects”, this study uses individual-level U. LÄS MER

 2. 7. Whole crop barley silage and grass silage harvested at different stages of maturity : effects on feed intake, selection, digestibility and protein utilization in sheep

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Anna Magnusson; [2017]
  Nyckelord :evaluation; forage; nitrogen; wether;

  Sammanfattning : I Sverige används gräsensilage och helsädesensilage från bland annat korn som vinterfoder i köttproduktion av både nötkreatur och lamm. Korn kan sås som skyddsgröda när vallar skall anläggas och att skörda kornet som helsädsensilage istället för vid tröskmognad får vallen mer ljus samtidigt som det blir vallskörd redan det första året. LÄS MER

 3. 8. Effekten av motiverande samtal på livsstil relaterad till kost och fysisk aktivitet : – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Emelie Hurtig; Ammal Rslan; [2017]
  Nyckelord :Diet; lifestyle; motivational interviewing MI ; person-centered care; physical activity.; Fysisk aktivitet; kost; livsstil; motiverande samtal MI ; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. I dagsläget lider ungefär hälften av alla invånare i Sverige mellan 16 och 84 år av övervikt och fetma. LÄS MER

 4. 9. Locally available protein sources in diets of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) : A study of growth performance in the Mekong Delta in Vietnam

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hedvig Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Nile tilapia; Oreochromis niloticus; growth performance; alternative protein sources;

  Sammanfattning : Growth performance of male-fish Nile tilapia (Oreochromis niloticus) fed with locally available protein sources was evaluated in an attempt to find alternative ingredients to replace fish meal (FM) in an experimental set up at the An Giang University in the Mekong Delta in Vietnam. In the four experimental diets, 100 % of the FM was replaced with protein from golden apple snail meal (GAS), pangasius by-product meal (PBM), shrimp head meal (SHM) and blood meal (BM), respectively. LÄS MER

 5. 10. Patienters upplevelser under och efter en hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Svensson; Hivin Hussain; [2016]
  Nyckelord :Patient; Upplevelse; Psykologi; Hjärtinfarkt; Hjärtattack; Experience; Psychology; Myocardial infarction; Heart attack;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste folksjukdomen och dödsorsaken i det svenska samhället. Sjukdomen beror på en tilltäppning av hjärtats stora kärl. LÄS MER