Sökning: "närståendevåld"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet närståendevåld.

  1. 1. Mäns dödliga våld mot kvinnor i nära relationer – Straffrättens utformning och inverkan på skuldfrågan

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

    Författare :Hilda Holmström; [2021]
    Nyckelord :Straffrätt; närståendevåld; mäns våld mot kvinnor; fängelse; mord; dråp; livstids fängelse; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Every fifth case of lethal violence in Sweden 2018 was constituted by men’s lethal violence against female partners or formal partners. This kind of violence is a problem of big proportions that needs to be detained now. LÄS MER