Sökning: "fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet fängelse.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Mellan frihet och fängelse - En kvalitativ intervjustudie om KRIS-medlemmars syn på fotboja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Joel Hjertén; Sofie Ekström; [2021]
  Nyckelord :advantages and disadvantages of electronic monitoring; crime; labeling theory; theory of power; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to get a better understanding of the advantages and disadvantages with electronic monitoring of offenders in Sweden, by interviewing KRIS-members (Kriminellas revansch i samhället) to get a user perspective. Another aim was to study how KRIS-members talked about relapse prevention combined with electronic monitoring. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor i häktet och fängelset i Kalmar : En studie om kvinnors brott i Kalmar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Kevin Lindén; [2021]
  Nyckelord :Female crime; Kalmar Prison; 1900th century Swedish crime.; Kvinnlig Brottslighet; Kalmar fängelse; 1800-talet; Svensk brottslighet;

  Sammanfattning : In this essay, we take a step into Kalmar prison that was constructed in 1852 and explore how many women were enrolled in the prison's church records between the years 1852 to 1883. This is then put into perspective to the more national statistics that are available. LÄS MER

 4. 4. Motiverat från allmän synpunkt - Ett minskat straffhot vid upphovsrättsliga intrång?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Dennis Lavesson; [2021]
  Nyckelord :immaterialrätt; intellectual property; upphovsrätt; copyright; åtalsprövningsregler; prosecution rules; straffprocessrätt; criminal procedure law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Upphovsrätten är ett rättsområde i ständig förändring. Den svenska upphovsrättslagstiftningen påverkas till stor del av både EU-medlemskapet och internationella konventioner. I september 2020 införde lagstiftaren brottet grovt upp-hovsrättsbrott med en högre straffskala. LÄS MER

 5. 5. Äldre personers upplevelser av att bo på ett särskilt boende : Det sista boendet i livet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Jennie Hillman; Isabell Wahlsten; [2020]
  Nyckelord :Elderly; Experience; Housing for the Elderly; Living environment; Boendemiljö; särskilt boende; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världens befolkning blir allt äldre. Idag är 1 av 11 över 65 år men år 2050 kommer 1 av 6 vara över 65 år. Antalet äldre som är över 80 år och kräver insatser i form av hemtjänst, särskilt boende, dagverksamhet eller korttidsboende ökar. LÄS MER