Sökning: "fängelse"

Visar resultat 1 - 5 av 380 uppsatser innehållade ordet fängelse.

 1. 1. HEMLIG DATAAVLÄSNING Möjligheter och begränsningar för Polismyndigheten

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Sofia Adolfsson; André Dahlgren; Martin Hedström; [2021-01-18]
  Nyckelord :Tekniska Affordanser; Hemlig Dataavläsning; Statlig Hacking; IT-kompetens; Kryptering; Övervakning; Hemliga Tvångsmedel;

  Sammanfattning : Government hacking is increasing across the world and in Sweden, on April 1, 2020, the “Act on Secret Data Interception” was introduced. The law has given law enforcement agencies such as the Police Authority access to use tools to read data before it is encrypted by secretly installing software or hardware in, for example, a computer, mobile phone or tablet. LÄS MER

 2. 2. Brott mot liv eller lik? : - en analys av kriminaliseringen av brott mot griftefrid i samband med misstänkt mord

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anniqa Tengström; [2021]
  Nyckelord :griftefrid; mord; brott mot griftefrid; kriminalisering; skyddsintresse;

  Sammanfattning : När en människa avlider finns det regler som styr hur den avlidne ska hanteras. Om någon hanterar en avliden på ett obehörigt sätt genom att flytta, skada eller skymfligen behandla ett lik kan den ha gjort sig skyldig till brott mot griftefrid enligt 16 kap. 10 § brottsbalken. LÄS MER

 3. 3. Straffet för mord: Tredje gången gillt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Arianit Shabanaj; [2021]
  Nyckelord :Straffrätt; straffvärde; mord; livstids fängelse; tidsbestämt straff;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gränslandet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Annika Pålsson; [2021]
  Nyckelord :Prison; Fängelse; fängelsearkitektur; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Gränslandet är ett examensarbete i arkitektur vid Lunds arkitektskola, genomfört vårterminen 2021. Examensarbetet undersöker arkitekturens roll i fängelsemiljöer. Genom teoretisk analys och undersökande gestaltning berör arbetet hur olika arkitektoniska beslut kan få konsekvenser för den levda miljön i ett fängelse. LÄS MER

 5. 5. En röst inifrån : En kvalitativ studie av hur klienter vid svenska anstalter kan nyttja sin rösträtt vid allmänna val

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter och demokrati

  Författare :Felicia Granath; [2021]
  Nyckelord :Right to vote; inmate; felons rights; prison; positive rights; human rights; elections; social inclusion; citizenship; Rösträtt; Kriminalvården; fångars rättigheter; fängelse; positiva rättigheter; mänskliga rättigheter; allmänna val; klienter; social inkludering; medborgarskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how Swedish inmates can utilize the right to vote during their time in prison. To fulfill the purpose, the study investigates how the Swedish Prison and Probation Service arrange elections in different prisons. LÄS MER