Sökning: "anstalt"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade ordet anstalt.

 1. 1. Suicidprevention inom Kriminalvården : En kvalitativ studie av anställdas upplevelser av "Handboken för suicidprevention"

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Alexander Walleräng; [2020]
  Nyckelord :Suicide prevention; prison; guidelines; experiences; interview study.; Suicidprevention; Kriminalvård; Handbok; Upplevelse; Intervju;

  Sammanfattning : Walleräng, A. (2020). Suicide prevention within the Swedish Prison and Probation service – Employees experiences of “Guidelines for suicide prevention”. Bachelor thesis in Public Health Science. LÄS MER

 2. 2. "Man blir bemött som en person fast man har berättat om de mest fruktansvärda handlingar man kan tänka sig" : Kvalitativ intervjustudie av upplevelser hos behandlare som arbetar med sexualbrottsprogrammet Seif på anstalt inom svensk Kriminalvård.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Rickard Herting; Gabriel Hourani; [2020]
  Nyckelord :Sex offence treatment with individualized focus; Seif; sex offence; experience; treater; sex offence treatment; thematic analysis; Swedish Prison and Probation Service; Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus; Seif; sexualbrott; upplevelse; behandlare; sexualbrottsbehandling; tematisk analys; Kriminalvården;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka behandlares upplevelser av sexualbrottsprogrammet Sexualbrottsbehandling med individuellt fokus [Seif] på anstalt inom svensk Kriminalvård. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med tematisk analys. LÄS MER

 3. 3. “MASKEN HAR BLIVIT EN DEL AV DEN JAG ÄR IDAG, SÅ DET ÄR DEN MASKEN JAG HÅLLER PÅ ATT TA AV” EN KVALITATIV STUDIE OM KLIENTERS UPPLEVELSE AV KRIMINALVÅRDENS BEHANDLINGSPROGRAM ONE-TO-ONE.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Matilda Rasmusson; Sandra Carty Linnér; [2020]
  Nyckelord :Anstalt; Behandlingsprogram; Identitet; One-to-One; Programledare; Upplevelse.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kriminalvården erbjuder sina klienter behandlingsprogram vilket syftar till att minska återfall i brott. Tidigare forskning har främst undersökt behandlingsprograms effekt på återfall i brott, och få om klientens upplevelse av programmen. LÄS MER

 4. 4. Kriminalvårdaren : empati och upplevd arbetsrelaterad stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Kajsa Akterhag; Löfberg Anna; [2020]
  Nyckelord :Correctional officer; work related stress; stress; empathy; MBI; IRI; jail; prison; Kriminalvårdare; arbetsrelaterad stress; stress; empati; MBI; IRI; anstalt; häkte; fängelse;

  Sammanfattning : Empati är en särskilt viktig förmåga hos kriminalvårdaren och i interaktionen med kollegor samt med intagna på anstalt och häkte. Studien ämnade att undersöka kriminalvårdarnas empati i relation till arbetsrelaterad stress, samt olika demografiska variabler. LÄS MER

 5. 5. ”Jag läser upp min gymnasieexamen för att kunna studera vidare” : En kvalitativ studie om utbildningsstrategier hos intagna vid en klass 2-anstalt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emilia Eriksson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER