Sökning: "nazmun nahar Nadira"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nazmun nahar Nadira.

  1. 1. Att flyta till särskilt boende : Ur ett patientperspektiv

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

    Författare :nazmun nahar Nadira; Media Ali Ibrahim; [2019]
    Nyckelord :Transition; vårdhem;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att flytta från sitt eget hem till ett särskilt boende är en stor förändring för en äldre människa. Man lämnar sina vanliga rutiner och hamnar i en situation som kan upplevas svår att behärska. LÄS MER