Sökning: "norm enforcement"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden norm enforcement.

 1. 1. Factors Influencing Child Trafficking: An analysis of cases reported in Ghana

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Joseph Agbeko Yadoglah; [2018-09-25]
  Nyckelord :Child Trafficking; Ghana; ; Victims; Traffickers; Traffickers; Exploitation; Victimology; Victimization;

  Sammanfattning : Trafficking in persons is a global challenge. Several millions of victims are affected by trafficking annually. Most of these victims are children who are exploited sexually and into forced labour. There have been global concerns on the occurrence of trafficking and Ghana as a country, has been placed on the tier 2 watch list by the United States. LÄS MER

 2. 2. Ett Europa – en familjerätt? - En studie av möjligheten till en harmonisering av familjerätten inom Europeiska Unionen med Europakonventionen som grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Bauer; [2018]
  Nyckelord :familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En mänsklig rättighet beskrivs som en så fundamental rättighet att varje enskild anses kunna hävda den gentemot det allmänna. Trots det ansågs det inte finnas något behov av ett mellanstatligt skydd innan andra världskriget. LÄS MER

 3. 3. Staters positiva förpliktelser och due diligence gällande våld mot kvinnor i hemmet : En kritisk analys av staters upprätthållande av kvinnors mänskliga rättigheter utifrån ett genusrättsvetenskapligt perspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ayla Erman; [2017]
  Nyckelord :Human rights; State positive obligations; Due Diligence; Violence against women; Domestic violence; Gender perspective; Feminist perspective; European Court; European Convention;

  Sammanfattning : Although women’s rights have been widely recognized in the international agenda, violence against women in the private sphere does not seem to decrease. Women are still suffering today from not enjoying the most basic human rights. LÄS MER

 4. 4. En nedprioriterad brottskod: en kvalitativ studie om utredares upplevelser i relation till digital barnpornografi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Jenny Östlund; [2017]
  Nyckelord :Sociology of law; Interview; Child pornography; Crime investigators; Swedish legalization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to describe the challenges facing crime investigators at the police department, in the south of Sweden, in relation to digital child pornography. This knowledge could contribute to an understanding of norms that dominate within the police institution and affect the extent to which digital child pornography is prioritized by law enforcement agencies. LÄS MER

 5. 5. A duty to address human rights violations?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara-Stina Bergstedt; [2015]
  Nyckelord :norm enforcement; human rights; norms; identity; interests; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis concerns the impact of instrumental benefits and norms on state behaviour in international relations. This is studied on the case of the EU’s and Japan’s initiation of enforcement against North Korea in the UN Human Rights Council, which has garnered increased attention since 2013 when a commission of inquiry successfully put the issue on the international community’s agenda. LÄS MER