Sökning: "nyfikenhet ADHD"

Hittade 1 uppsats innehållade orden nyfikenhet ADHD.

  1. 1. Vilar ögonen på skärmen? : En studie om skärmar i skolmiljö för elever med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

    Författare :Heidi Axelsson; Anita Korhonen; [2018]
    Nyckelord :Skärmar; autismspektrum; ADHD; Internet; undervisning;

    Sammanfattning : Vår egen erfarenhet av skärmar som hjälpmedel i skolan under lektionstid är positiv. När vi upptäckte att andra lärare, som undervisar elever med autismspektrumtillstånd och/eller ADHD, använder skärmarna i andra syften under den sammanhållna skoldagen, som på raster och fritids, väcktes vår nyfikenhet på skärmanvändning. LÄS MER